Ен Ер Джи Софт ще работи като социално отговорна фирма

Тазгодишната визия на Ен Ер Джи Софт включва приемането на нова социална политика на фирмата. Първата ни инициатива се изразява в разработването на проект, който да даде възможност на социалните институции, чиито бюджет не позволява отделянето на средства за въвеждане на съвременните системи за сигурност, да гарантират спокойствието си.

Ен Ер Джи Софт ще изгради „про боно” системи за видеонаблюдение с техника „втора употреба” набавена, благодарение на една от новите ни услуги „Старо за ново”. Монтажът и поддръжката на тези системи ще се извършва от нас без никакви финансови ангажименти от страна на социалните институции. Основният фокус са домове за деца, лишени от родителска грижа, защитени домове, старчески домове, комуни и други организации, осигуряващи подслон и грижи на нуждаещи се.

Ен Ер Джи Софт се ориентира именно към тези институции, защото те се грижат за хора в неравностойно финансово или физическо положение, а помощта, която получават от държавните звена е най-малка или недостатъчна. Те нямат възможност да се възползват от обществените поръчки, на които разчитат училища, болници и други държавни организации, за това ние, като социално-отговорна фирма се обръщаме към тях, с желанието да улесним работата им и да осигурим спокойствието им.

Последователността, по която ще бъдат изграждани системите за видеонаблюдение в социалните институции, ще се определя от Ен Ер Джи Софт, на базата на получената информация за състоянието им, като предимство ще имат най-нуждаещите се.

Днес системите за видеонаблюдение вече не са лукс, а необходимост, за това Ен Ер Джи Софт разработи проект за да „Дари спокойствие!”

HTML код на статия

Автор: nrjsoft


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 2 гласа)
Ен Ер Джи Софт ще работи като социално отговорна фирма, 6.0 out of 6 based on 2 ratings

Напиши коментар