Китайският пазар и ръст на премийните приходи

За изминалата 2009 г., китайската застрахователна индустрия постигна годишен ръст от 13.8 на сто до 1.11 трилиона юана, или 132.6 млрд. евро. Общозастрахователният сектор се разрастна с 23.1%, до 287.58 млрд. юана, или 34.35 млрд. евро. Премийният приход на животозастрахователите се повищи по-слабо с 10.9 на сто, до 826.15 млрд. юана, или 98.68 млрд. евро. Общата печалба на дружествата от сектора възлезе на на 53.06 млрд. юана, или 6.34 млрд. евро, от които 3.51 млрд. юана или 42 млн. евро бяха реализирани от общозастрахователните дружества. Възвръщаемостта на капитала се покачи с 4.5 процентни пункта до 6.41%, а при 22 дружества този показател надмина осем на сто. И докато компаниите от други сектори, колкото и да мечатаят да навлязат в обширния китайски пазар, срещат непреодолимата пречка на регулаторите, ограниченията за застрахователите не са толкова строги. Колкото и завиден да изглежда постиганият в Китай ръст на продажбите, потенциалът на сектора е все още далеч от изчерпан. Например, докато през 2006 г. държавата отговаряше за около една пета от населението на света, и за 5.4% от световната икономика, делът й от глобалния застрахователен бранш бе под две на сто.
Към края на 2008 г., проникването на пазара бе едва 3.2%, спрямо ниво от 7 на сто на глобално равнище. В България обаче оставаме назад дори от този резултат, като според данни на Комисията за финансов надзор стойността на показателя за 2008 г. е бил едва 2.7%. За сравнение, за Великобритания той е 13.6%, а за Холандия – 13.1%.
Въпреки очакванията за висок ръст на премийните приходи в Китай в близко бъдеще, интересът към някои продукти се очаква да падне. Както и в България например, потребителите вече не са особено въодушевени от застраховките „Живот”, свързани с инвестиционен фонд.

Източник: Гражданска отговорност цени

HTML код на статия

Автор: social


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар