Предимствата на брачния договор.

След влизане в сила на новия Семеен кодекс, от 1 октомври 2009, при сключване на брак съпрузите имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като могат да избират между три варианта:

•съпружеска имуществена общност, т.е. както е в стария Семеен кодекс,

•разделен режим на собствеността и предварително договорен режим. Избраният режим може да бъде променян по време на брака.

Предимството на брачния договор е, че встъпващите в брак предварително са постигнали съгласие по редица важни въпроси, свързани с имуществените им отношения. Обсъждането на тези въпроси предполага сериозно отношение към безспорно една от най-важните стъпки в живота – сключването на граждански брак и създаването на семейство.

Друго предимство на брачния договор е, че в него могат да бъдат уговорени клаузи, различни от разпоредбите на СК относно (чл. 58 във вр. с чл. 54-57 СК):

– завещателни разпореждания;

– даренията, направени във връзка или по време на брака на съпруг;

– предоставяне на семейното жилище след развода;

– наемно правоотношение за ползването на семейното жилище;

С брачния договор се уреждат клаузи, различни от разпоредбите на СК и относно:

– разпореждане със семейното жилище;

– отговорност за задължения;

– поемане на разходи за задоволяване на нужди на семейството;

– издръжка на родените от брака деца;

– издръжка на съпруг.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност (чл. 38, ал. 4 СК).

Повече за Брачният договор може да прочетете на http://advokat-bul.eu/content/view/31/35/lang,bg/

HTML код на статия

Автор: Дамяна Стойчевска


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар