Седем най-често задавани въпроса за банковите кредити

Неосведомеността при теглене на заем никога не остава безнаказана

1. Защо лихвите се покачиха, а банките приеха по-строги условия за отпускане на кредити?

Няколко финансови колоса се сринаха в САЩ през есента на 2008 г., а последвалите трусове се отразиха на бюджетите на домакинствата по целия свят. Според провеждани у нас анкети обаче, много българи се съмняват, че в страната съществува реална криза и смятат, че фирми и работодатели използват глобалните проблеми като извинение да съкратят персонала или заплащанията, а банките – за да вдигнат лихвите на кредитополучателите. Защо наистина сътресенията отвъд океана доведоха до сериозни последици и за редовия български потребител? Отговорът е многозначен, но един от най-значимите фактори в случая е променената политика на финансовите институции. Непосредствено преди кризата, българският кредитен пазар се отличаваше с нездрав ентусиазъм и сякаш неизчерпаем оптимизъм. Нито предупрежденията на световни анализатори, нито мерките на Централната банка успяваха да охладят интереса на предприемачи и домакинства към различните видове кредити. Още при първите признаци на глобални проблеми обаче, банките реагираха светкавично и затегнаха рязко условията за отпускане на заеми, като в същото време лихвите започнаха своя поход нагоре. Причината за това е, че на глобално равнище финансовият свят се оказа пред опасността от ниска ликвидност – с други думи, липса на достатъчно пари в брой. Цената на паричния ресурс, който трезорите отпускат един на друг, скочи. На този фон е очевидно защо банките бързо пренсочиха интереса си от отпускане на кредити към набиране на депозити. Още повече, че сриващите се капиталови пазари доведоха до по-ниски приходи и дори загуби от инвестициите им.

2. Ще паднат ли лихвите и кога?

От уроците по физика и ябълката на Нютон знаем, че което се издига, рано или късно пада. Същият принцип се отнася и към икономиката, която следва редуващи се възходящи и низходящи цикли. С други думи – въпреки научените уроци, няма начин рано или късно да не влезем отново в период на безгрижен оптимизъм и възходящи индекси. Дори и финансов гуру като Алан Грийнспан обаче не може да предвиди точно кога ще настъпят тези светли дни, а засега измъчените потребители се надяват ако не на безоблачни небеса, то поне на известно облекчение при изплащане на задълженията си. Според експертите, новата година наистина ще донесе известно понижение на лихвите по кредитите. Не бързайте да се радвате обаче – това поевтиняване на заемите ще е едва между 0.5 и 1 на сто, в някои случаи – до максимум 1.5%. Така в края на 2010 г. очакванията са лихвите в евро да се движат между 7,25 и 7,75%, а в лева – между 8,5 и 9,5%. Статистиката на БНБ вече отчита първите признаци за облекчаване на товара върху заемополучателите, като изчислява, че от средата на 2009 г. ефективният годишен процент по потребителските заеми постепенно намалява. Така към ноември средната лихва по левовите потребителски кредити вече е 13.6%, спрямо 14.2% през юни. В края на октомври статистиката отбеляза втори пореден месечен спад и в ефективната годишна лихва по ипотечните заеми. Така към десетмесечието средната цена на жилищното финансиране в евро намалява до 8.3% спрямо над 9% за август. През ноември обаче стойността му отново леко се увеличи до 8.8%. Поевтинява и финансирането на бизнеса, като цената на ресура в евро падна до 7.9 на сто, а в лева – до 9.8% спрямо близо 11% през лятото.

3. Какво означава рефинансиране на кредит? Има ли начин да снижа лихвите, които плащам по кредитите си?

Разбира се, повечето потребителите едва ли ще са доволни просто да стоят и да чакат поредният икономически цикъл да ги спаси от проблемите. Тези, които са теглили по няколко заема, се затрудняват не само от високите лихви, а и от факта, че трябва да се съобразят с различни условия и дати на падеж, което затруднява изготвянето на месечния им бюджет. Затова в много случаи рефинансирането на кредити може да се окаже успешен ход. Най-просто казано, рефинансирането е финансова процедура, при която клиентът може да обедини различните си задължения, като изтегли заем от една-единствена банка, с който да покрие разпокъсаните си кредити. Така потребителят получава възможността за по-ефективно управление на средствата си и снижаване на разходите си. Трябва да се има предвид обаче, че самата процедура по рефинансиране на кредити е свързана с изплащане на различни такси, така че тя може да не се окаже най-подходящото решение, особено ако не е избран най-изгодният възможен вариант. За да не се изгубят в хаоса на хилядите предлагани оферти, потребителите могат да използват консултантите на банките, или услугите на специализираните портали като www.bgwebcredit.com. Успешното рефинансиране носи не една полза за клиента, сред които намаляване на лихвените проценти, оптимизиране на датите на падежа, по-ниски такси, увеличаване на размера на ползвания кредит срещу същото обезпечение, и др.

4. Какво да направя, ако не успявам да погасявам задълженията си навреме?

В условията на финансова криза, никой не е застрахован от рязък спад на доходите си. Освен… тези, които са застраховани. Много банките още при отпускането на кредит изискват клиентът задължително да сключи застраховки „Живот” и „Нетрудоспособност”. На застрахователния пазар се предлагат и полици, покриващи риска от безработица. Потребителите могат да направят успешно сравнение на различните продукти и цени чрез консултантски портали като zastrahovamse.com. Ако въпреки всичките ви усилия, задълженията ви към банките остават непосилни, най-грешният ход, който можете да предприемете, е просто да спрете да изплащате вноските си, и минете „в нелегалност”, криейки се от последвалите обаждания от страна на обслужващия ви трезор. Целта на банката не е да ви разори, или да вземе ипотекираното ви имущество, а да печели от лихвите по отпуснатите кредити. Затова, ако се консултирате с кредитния си инспектор, може да останете изненадан, когато финансовата институция ви предложи нови условия по заема, които да ви позволят да оцелеете в тежката среда, и да продължите да обслужвате задълженията си.

5. Каква е разликата между ипотечните, жилищните и потребителски кредити? Кой вид е по-изгоден за мен?

Потребителските кредити са заеми, отпуснати на физически лица, за покриване на текущи нужди. Те обикновено са за по-малка сума, и с по-високи лихви от ипотечите и жилищни кредити. Обезпечението при тях може да е най-разнообразно – от поръчителство, до работна заплата, залог на движимо имущество, и др. За разлика от тях, ипотечните кредити са обезпечени с ипотека на недвижим имот и обикновено лихвите по тях са по-ниски, а срокът им на погасяване – по-дълъг. От гледна точка на целта, за която потребителят ще използва получените средства, ипотечните кредити могат да са потребителски, или жилищни. Както е очевидно на наименованието им, жилищните кредити са заеми, предоставяни за финансиране на покупка, строеж, подобрения или ремонт на дома. При този вид кредити банката следи за целевото използване на предоставените средства. Обезпечението при тях обикновено, но не винаги, е ипотека на недвижим имот. Трябва да се има предвид, че макар лихвите по ипотечните кредити да са по-ниски, те са обвързани с по-високи допълнителни такси – например, за оценка на залагания имот. Затова, ако ви е необходима по-малка сума, потребителският кредит може да се окаже най-удачния вариант, а при по-големи покупки да е по-изгодно да предпочетете ипотечен заем. За сравнение на конкретните условия потребителите все по-масово се насочват към услугите на специализираните уеб портали като bgwebcredit.com.

6. Какво ще стане, ако съм гарант по кредит, който остава непогасен?

По време на кредитния бум, мнозина смятаха, че да станеш гарант по кредит е просто формалност. Сега не са рядкост хората, които заплащат скъпо за тази своя грешка. Гарантът по кредита е солидарно отговорно лице по необслужваните задължения. Това означава, че съдът може да насочи изпълнението върху всяка негова вещ, или да разреши запор на бъдещите му вземания. Донякъде защитени са най-бедните, тъй като на хората, получаващи минимална работна заплата, не може да се налагат принудителни удръжки. Ако възнаграждението ви е по-високо от минималното обаче, ще бъдете принудени да заплащате определени суми, които зависят от размера на получаваното от вас трудово възнаграждение. Доходът, който не може да ви бъде отнет, се нарича несеквертируем доход. Макар и това да е слаба утеха за преживените неволи и претърпените загуби, все пак ви остава единственият спасителен ход – да заведете съдебен иск срещу главния длъжник по кредита, на когото сте гарант, и така да възвърнете средствата си.

7. Какво значи плаващ и какво – фиксиран лихвен процент? Какво е основният лихвен процент?

Както е очевидно от наименованието му, фиксираният лихвен процент не се променя за срока на договора между банката и клиента. При него потребителят може по-лесно да изчисли дължимите плащания по изтегления кредит. За заеми с по-дълъг срок обаче трезорите обикновено начисляват плаващ лихвен процент. Той най-често е комбинация между някой базов индекс, като ОЛП, EURIBOR или LIBOR, и определена постоянна надбавка. Въпреки сложните наименования, споменатите индекси не крият мистични тайни. Най-общо казано, те вземат предвид цените, на които банките разменят паричен ресурс помежду си. LIBOR например е съкращение от London Interbank Offered Rate и представлява усреднен лихвен процент, отразяващ цените, по които банките предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков паричен пазар. EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate и представлява средното лихвено равнище, при което представителна група банки в Еврозоната си предоставят срочни депозити в евро. Основният лихвен процент пък се определя от Централната банка и най-общо казано отразява промените на лихвите, които банките в България начисляват, разменяйки помежду си необезпечени депозити овърнайт. Макар че финансовата терминология може да стресне редовия потребител, методологията на изчисление на базовите индекси всъщност не го засяга пряко. Много по-важно е да е наясно как могат да се променят бъдещите му погасителни вноски. За да получи по-точна информация, той може да се обърне по всяко време към кредитния си инспектор, или към независимите онлайн консултантски портали като www.bgwebcredit.com.

Източник: http://www.bgwebcredit.com/

HTML код на статия

Автор: zastrahovan


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар