Фактури за ток. Що е то „зелена енергия“?

Голяма част от производството на енергия се основава на въглища, нефт и природен газ. Тази енергия се нарича невъзвръщаема, защото ресурсите, които се използват за производството й са невъзстановяеми. Замърсяването на природата е голямо при използването на тези източници.

Възвръщаема енергия е енергията, която може да се използва многократно. Тя се получева от водата, вятъра, слънцето, топлината на Земята, приливите и отливите. Тази енергия причинява много по малко замърсяване на околната среда. За съжаление този вид енергия е едва 5 % от използваната в света. Например такава енергия може да се получи във водните електрически централи, където се използва силата на водата. Когато се използва силата на вятъра, той завърта перките на турбините на ветрогенераторите.

Възвръщаемата енергия се използва още от древни времена. Например първите вятърни мелници датират от VII в. и са били построени в Персия. След това вятърните мелници бързо се разпространяват и става основен вид при използването на такъв вид енергия.

От известно време срещаме във фактурите за електрическа енергия, цена за „зелена енергия“. Така наречената зелена енергия е именно енергията, която се получава от възстановяеми енергийни източници.

Съгласно изискванията на енергиината политика на Европейския съюз, индикативна цел на Република България, заложена в договора й за присъединяване към Европейския съюз е да достигне:

  • 11% от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия към 2010 година.
  • 16% към 2020 година да бъде произвеждана от Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

С Директива 2001/77/ЕС се поощтрява производството на електроенергия от ВЕИ в електроенергииния пазар на всяка страна. В изпълнение ДКЕВР /Държавната комисия за енергиино и водно регулиране/ въведе цена за „зелена енергия“.

HTML код на статия

Автор: Rali Hristova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 4.0 от 6 звезди. (от 2 гласа)
Фактури за ток. Що е то „зелена енергия“?, 4.0 out of 6 based on 2 ratings

Напиши коментар