Езикови преводи за цялата верига на доставки в автомобилната промишленост

Езикови преводи автомобилната промишленост
Производството на автомобили е по-интернационално от всякога с нови играчи като Индия и Корея – последните нови членове на световната автомобилна промишленост.

Тъй като производителите на комплексно автомобилно оборудване пробиват на нови пазари и се появяват нови производители, ключовите подизпълнители се развиват и пренасочват, за да бъдат в непосредствена близост до клиентите си.

От изключителна важност е да се отсее голямото количество информация за автомобилни части (изработени от производители на автомобили и независими доставчици на части).

Подкрепата и развиването на потенциални пазари на автомобилни части по целия свят зависи от ясния, информативен и точен превод за всяко звено в обширната мрежа от доставчици на части.

Всяка звено между производителите на комплексно оборудване и доставчиците играе важна роля. Доставчиците за автомобилната промишленост се ръководят от производителите на автомобили, които определят технологиите и търговските практики, които трябва да бъдат внедрени.

За да сътрудничат ефективно, доставчици и производители имат нужда от точно преведена информация.

Производителите на автомобили са под постоянен натиск да установят предпочитанията и очакванията на потребителите, да определят стандарти за надеждност и работа относно превозни средства, търговия, безопасност и наредби за околната среда в различните държави, да внедряват нови технологии и да придобиват пазарни дялове.

Влиянието на тези фактори насочва работата на веригата на доставките в автомобилната промишленост.

Традиционно веригата на доставките в автомобилната промишленост е съставена от пет основни групи участници:

  • производители на комплексно автомобилно оборудване, които проектират и сглобяват превозните средства,
  • първостепенни доставчици, които произвеждат и доставят елементи директно на производителя на автомобили,
  • второстепенни доставчици, които произвеждат някои отделни части, които се включват в елементите, произвеждани от първостепенните доставчици,
  • доставчици на суровини и инфраструктура,
  • технически фирми, търговци и рекламни агенции.

За да се разбере по-добре сложността на веригата на доставки в автомобилната промишленост:

  • типичната верига на доставки се състои от хиляди дружества;
  • типичното превозно средство се състои от около 15 000 части и аксесоари, които трябва да съвместими, за да бъдат интегрирани.

 

Тъй като управлението на веригата на доставките в автомобилната промишленост е част от много голяма мрежа от международни производители и по-малка от местни независими производители, които обслужват индустрията, преводите трябва да са съобразени с различните аспекти и нужди на всеки пазар и участниците във веригата.

Преводачите за тази промишленост трябва да могат да работят с клиенти по цялата верига. Те трябва да разбират изискванията и езиковите нужди на производителите на автомобили, доставчиците на резервни части, рекламните агенции, търговците, техническите фирми и т.н.

 

За успешна комуникация между звената във веригата на доставки, доставчикът на езикови преводи за автомобилната промишленост следва да:

Наеме професионални преводачи, които имат познания в различни технически сфери.

Тези сфери включват, но не се изчерпват с: механика и електричество, автоматизация, електроника и микроелектроника, системи за навигация, бордови компютри, вентилация, сервиз и диагностика.

Това би гарантирало, че всички технически термини, използвани при превода са съгласно стандартите, познати на работници, механици, инженери, доставчици и крайни потребители на местния пазар.

 

Наеме преводачи на роден език, които имат познания в областта на логистиката, научно-изследователската дейност, маркетинг, застраховки, връзка с клиенти и т.н.

Чрез възможността да комуникира ефективно, доставчикът може да организира своята работа по-добре, за да отговори на нуждите на своите клиенти вместо да се налага да преодолява езикови бариери.

 

Увери, че всички преводачи, използвани за проекта имат достъп в реално време до речници, специализирана литература и памет.

При случаи, в които клиентът предоставя собствени инструменти за осъществяване на превод, да проведе обучения и обясни на преводачите как да бъдат използвани.

 

Осъществи стриктно управление на проекта и контрол на качеството.

Назначи към екипа от преводачи специалист по предмета на превода и няколко ръководителя за контрол на качеството на превода , които да извършват вътрешен контрол на качеството на всички етапи от проекта, което включва и процеси при превод със специализирани програми.

Очевидно преводачите, участващи в проекти за автомобилната промишленост трябва не само да разбират техническите аспекти на продуктите, за които става въпрос, но и да познават пазара, на който се предлагат тези продукти. Разликата между техническия език и езика на маркетинга/търговията на дребно е голяма и съществена.

 

Най-добрата практика е интегриране на фирма за преводи в процесите на веригата на доставките. При работа на няколко нива по веригата на доставките т.е. за производители и доставчици, доставчикът на езикови услуги ще се запознае с вътрешната терминология и предпочитаните термини, инструментите за превод и ръководствата за стила и ще прилага успешно езиковите изисквания към всяко звено от веригата.

За даден доставчик на преводи е винаги най-добре да бъде включен във веригата на производство и доставки, за да може да разбере и тълкува точно важни аспекти от международната промишленост за автомобилни части и нейния успешен маркетинг.

Ако се нуждаете от преводи с автомобилна тематика, моля свържете се с  управителя на преводаческа агенция  EVS Translations България – Теодора Григорова за подробна оферта на телефон + 359 2 980 52 54 или електронна поща bg(at)evs-evs.com или посетете www.prevod.evs-translations.com

HTML код на статия

Автор: tress


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар