Екологични аспекти на логистиката

Много се говори за логистика и екологията. Винаги се посочва като основен замърсител частта на логистиката – транспорт, но да ли е само той?

Складирането е част от логистиката, но за да бъде то осъществено, е нужно пространство, на което да бъдат построени различните видове складове, където се съхраняват стоките и продуктите. Това влияе отрицателно за околната среда, защото застроените площи се увеличават, а зелените площи намаляват, което неизменно води и до увеличаване на замърсения въздух. Както знаем, именно растенията са отговорни за почистване на въздуха.

Снабдяването с ресурси, които се използват за производството на различни видове продукти има отрицателно влияние за околната среда. През последните десетилетия се обръща все повече внимание за това как трябва да опазим околната среда, защото се изчерпват световните запаси от нефт, газ и каменни въглища, а потребностите на хората се увеличават и става все по-трудно тяхното задоволяване. Изчерпват се и други природни ресурси, изсичането на горите води до промяна на средата за живеене на много видове животни, те не могат да се приспособят, а това води до изчезване на съответния вид. Хората все повече използват природните ресурси и генерират огромно количество отпадъци. Оказва се обаче, че природата не е нито неизчерпаем източник на ресурси, нито е огромно сметище, което може да поеме неограничено количество вредни продукти.

Производството на всички продукти води до замърсяване на околната среда. Индустрията е един от основните замърсители на природата. Вредни вещества се изхвърлят непрекъснато във въздуха, водите, почвите и т.н. Хората се стремят да задоволят нуждите си, но не осъзнават, че сами си вредят като замърсяват околната среда, защото тя е и среда на живот за всички видове организми.

Дистрибуцията е част дисциплината логистика, която помага на стоките и услугите да бъдат достъпни за техните  потребители. За тази цел се строят различни видове съоръжения, сгради и места, на които може човек да получи съответния продукт, но това отново води до намаляване на зелените площи и замърсяване на околната среда. Там където има струпване на много хора и много превозни средства, се наблюдават локални замърсявания на въздуха, изхвърлят се повече отпадъци, руши се естествения вид на природата.

Човечеството трябва да се стреми към опазване на околната среда, за може и следващите поколения да се радват на света такъв, какъвто го познаваме.

HTML код на статия

Автор: vanina


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар