Изградете екип с тийм билдинг

Оптималните резултати от дейността на всеки работен екип са в пряка зависимост от личните постижения на всеки един от участниците в колектива. За да се създаде успешна работна среда и да се намали необходимото време за осъществяването на всеки един проект е необходимо всички звена от работната верига да работят в синхрон. Когато има неразбирателство, личностни конфликти, нападки и стремеж за изтъкване работната среда става напрегната и не особено ползотворна. Целта на тийм билдинг е да изглади тези противоречия, да затвърди приятелствата между отделните личности в колектива, да създаде възможности за опознаване и откриване на силните и слабите страни на всеки един. Тази идея плод на анализи и проучване на група психолози е особено актуална, защото успява по един естествен, забавен и неформален начин да въздейства върху работната среда. Различните възможности предоставяни от консултантите по тийм билдинг включват дейности, мероприятия и инициативи целящи да създадат атмосфера в която да се заздравят отношенията в колектива. Много хора подценяват нуждата от външна намеса за оптимизирането на работната среда, смятайки, че това са излишни средства, загуба на време и разточителство. Ако един колектив не е сплотен и най-добрата мотивация, заплащане и поощряване чрез бонуси няма да дадат нужните резултати, защото липсата на единност е основен ключов фактор за всеки добър екип. Първата крачка към изграждането на силен екип е ангажирането на консултант по тийм билдинг, който да анализира ситуацията, да открие причините за конфликтите и да намери най-подходящото решение за оптимизирането на работната дейност. Игрите от приключенски характер поставят участниците в непредвидени ситуации, които изискват незабавни решения, креативно мислене и откривателски подход. Необходимостта от комуникация и сътрудничество в отделните етапи от приключението, дава възможност за изпъкване на лидерските умения и силните страни на отделните личности. Един добър ръководител би потърсил съдействие, когато констатира напрежение и недоволство в подчинените си, защото малките подробности обикновено нанасят най-големите вреди за всеки работен колектив.

Наличието на голям колектив обикновено означава и големи проблеми, защото сплотяването на голяма група от хора е много труден процес. За всяко ръководство най-трудната задача е да синхронизира колективната дейност. Личностните конфликти изискват незабавна реакция, защото личните свади могат да нарушат спокойствието и на останалите и да предизвикат разделението на лагери и воюващи групички. Всичко ще се отрази много негативно върху крайните резултати. За оптимизирането на колективната дейност тийм билдинг предоставя много възможности, но само консултант от тази област може да даде най-точните препоръки, да изгради правилната стратегия и да осъществи заздравяването на работната среда. Съдействието и от страна  на участниците ще улесни тази трудна и отговорна задача. С общи усилия всеки колектив може да създаде здравословна и пълноценна работна среда и да постига оптимални резултати.

HTML код на статия

Автор: netreklama


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар