Кандидатстване по проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС. Инвестиционни проекти.

В тази статия ще насочим вниманието Ви към
инвестиционния проект и колко е важен той
за успешното финансиране по оперативните програми на ЕС. Инвестиционен проект
са всички проектни части, необходими за строителството на сграда

Примерите, които посочваме, са от нашата
практика и в частност се отнасят до „Програма за развитие на селските райони“.

Селският туризъм се финансира по мярка 312
по програма за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти
на стойност до 400 000 €, като максималния размер на парите, които ще получите
безвъзмездно е до 200 000 € или до 70% от стойността на проекта. Това
означава, че ако искате да получите максималния размер от 200 000 €, проектът
ви трябва да е на стойност 285 715 €, като остатъка от 85 715 € трябва да бъде
финансиран от вас.

Какво трябва да направите, ако вече сте решили да кандидатствате по определена
програма за финансиране на ЕС?

Обикновенно датите за приемане на проекти се
обявяват около две седмици предварително и срокът за подаване на документите е
около месец. Не препоръчваме да се чака обявяването на датите за приемане на
проекти и тогава да се започне работа. Необходимо е още преди това да сте
готови с бизнес плана и ивестиционния проект. Така се избягват много грешки,
които са следствие от бързане за да се спазят сроковете. Нормално инвестиционен
проект за къща за гости или малък семеен хотел от порядъка на 200-500 кв.м. се
изготвя за около 30-40 дни, като в този срок не са включени сроковете за
набавяне на необходимите документи за проектиране и изходните данни. Затова е
добре първо да си направите среща едновременно с представители на консултантска
фирма, работеща по подготвянето на документите Ви за кандидатстване, и с архитекта,
за да сте наясно какво да направите, дали имота Ви не попада в устройствени
зони, различни от изискванията на програмата, какви документи са Ви необходими,
какво да бъде записано в тях (например като име на обекта и др.) и много други
неща, които трудно се предвиждат без работата в екип на консултанта и
проектанта. Така ще избегнете много бъдещи проблеми, които могат да доведат до значително
намаляване размера на безвъзмездното финансиране или до неговия отказ.

Преди започване на проектирането трябва да си набавите необходимите документи и изходни
данни
за проекта. Това може да ви отнеме около месец.

Административните документи, необходими за
започване на проектирането, трябва да отговарят на изискванията към програмата
за кандидатстване. Не трябва да се допуска неточност и несъответствие между
документите за собственост и изготвения проект. На всички документи собственик
трябва да е кандидатстващата фирма (задължително юридическо лице). Визата за
проучване и проектиране трябва да е издадена в съответствие с действащия подробен
устройствен план.

Много често се кандидастства с готов
инвестиционен проект или вече има издадена виза за проектиране.

Пример за такава грешка е, че визата за
проектиране или готовия проект са за жилищна сграда, а вие кандидатствате за
селски туризъм и за да се категоризира сградата ви, тя трябва да е къща за
гости или хотел. Това, което е записано във визата за проектиране, трябва да
бъде на всички проекти и документи като име на обекта. Готовият проект в
повечето случай не е изработен в обем и съдържание, отговарящи на изискванията
за кандидатстване, което автоматично води до непълно остойностяване на
строително-монтажните работи, а оттам – и до намаляване процента на
финансирането.

Всички съпътстващи съгласувания на визата,
включително предварителни договори с експлоатационните дружества, следва да
носят същото наименование и да бъдат в същия обхват, както се води целия
инвестиционен проект.

Изходните данни, като геодезическа снимка и
геоложки доклад, може да ги възложите на фирмата, изготвяща инвестиционния
проект или да ги поръчате на избрани от вас фирми, като не трябва да се
забравя, че всички плащания се извършват по банков път и се извадат фактури.

В повечето случаи допустими по закон дейности
се явяват недопустими по съответните европейски програми. Инвестиционен проект,
изработен в обхват и съдържание съгласно нормативните актове и изискванията на
Закона за устройство на територията (ЗУТ), е недостатъчен за кандитатстване по
програмите за финансиране.

Проектът тярбва да бъде изработен във фаза
технически или работен проект с включени подробни количествени сметки. Препоръчително
е работен проект. Работният проект е най-детайлен и отговаря напълно на
изисквания на оперативните програми. По този начин вашата бъдеща сграда ще бъде
точно остойностена и няма да се налага в последствие да дофинансирате със
собствени средства допълнителни работи или материали, неотразени в проектната
документация (тъй като не се изискват от нормативните актове, касаещи проекта
за съответната фаза).

След като инвестиционния проект е готов,
одобряването му от общинската администрация и издаването на разрешение за
строеж отнемат около седмица до две, а понякога може и до месец.

Авторският надзор по време на строителството
по всички проектни части е задължителен. Проектантите трябва да следят точното
изпълнение на проекта и активно участват в авторския надзор, като особено важно
е да се знае, че те са „дясната ръка“ на инвеститора, което превръща този
надзор и в инвеститорски. Проектантите трябва да следят за недопускането на
нови строително монтажни работи и влагането на материали, непредвидени в
инвестиционните проекти. Спазването на проекта е задължително условие за
успешното финализиране на проекта за финансиране. В противен случай всичко,
което е направено и го няма в проекта, се финансира със собствени средства. Или
ако го има в проекта и не е направено – не получава финансиране. Трябва да се
знае, че целия процес на строителството стриктно се следи от одобряващите органи
и при установяване на най-малки несъответствия между проекта и изпълнението,  може да се стигне до намаляване финансирането
на проекта.

Бизнес планът и ивестиционният проект са
включени към признатите разходи и представляват до 12% от сумата, отпусната
като безвъзмездно финансиране.

Добре изработените бизнес план и
ивестиционен проект Ви гарантират успешното и максимално финансиране на Вашето
начинание.

 

 

арх.
Иван Димитров Иванов

управител на „Дидпроект“ ООД

тел.: +359 888994447

еmail: didproekt@didproekt.net

web: www.didproekt.net

 

HTML код на статия

Автор: didproekt


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар