Обучават дизайнери и консултанти на пасивни къщи през септември в София

В България  има огромна нужда от специалисти в областта на енергийната ефективност, тъй като съгласно Директива 2010/31/ЕС  на европейския парламент, до  2020г. всички новопостроени сгради трябва да са с близко до нулевото потребление на енергия. В отговор на тази потребност през септември в София ще се проведе обучение за архитекти, инженери и строителни специалисти по стандарта за пасивните къщи, което ще ги подготви да посрещнат тези нови изисквания на ЕС и несъмнено ще ги направи по-търсени като професионалисти. Стандартът за Пасивните Къщи, който е възникнал в Германия още през 1990 година напоследък все по-широко навлиза в строителството на европейските държави, а в България тези сгради са все още рядкост. Масовият потребител у нас все още не е достатъчно запознат  с качествата и приемуществата на пасивните сгради, с енергоефективността им, с високата им степен на комфорт и с това какви спестявания могат да донесат те на своите обитатели.  Пасивната къща е супер изолирана, почти херметична сграда. Отоплението в нея се осъществява от пасивното натрупване на енергия от слънцето, електрическото оборудване и от енергията на хората, които живеят в нея. Останалата топлинна енергия се осигурява от изключително малък топлинен източник. Термомостовете в пасивната сграда са ограничени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Избягването на топлинното прегряване чрез ориентацията на къщата и висококачествени прозорци с тройно остъкляване спомагат да се ограничи нуждата от допълнително охлаждане, което в много случай не е необходимо. Пасивната къща има вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на енергията, балансирано и постоянно подаване на свеж въздух. Резултатът е впечатляваща цялостна система, която не само спестява до 90% от разходите за отопление, но също така осигурява великолепно качество на въздуха. Курсът за сертифицирани дизайнери и консултанти на пасивни къщи, който ще се проведе в София  е акредитиран от Института за Пасивни Къщи ( Pasivhaus Institut) Дармщат, Германия. По време на обучението, курсистите ще работят с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP).  Освен традиционното лекционно обучение, ще се наблегне и на практическите упражнения и решаване на интересни проблемни ситуации в строителството. След успешно преминало обучение, те ще имат възможност да се явят на изпит, който ще се проведе в България и който ще бъде подготвен от  Института за Пасивни Къщи ( Pasivhaus Institut) в Дармщат, Германия. Успешно положилите изпит курсисти ще получат титлата “Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи” , издадена  от Pasivhaus Institut и имената им ще бъдат вписани в регистъра на страницата www.passivhausplaner.eu за период от 5 години от получаването на сертификата. Обучението ще се води от Пасивна Къща България, която е акредитирана от Института за Пасивни къщи (Passivhaus Institut) Дармщадт, Германия да провежда обучение за курса “Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи”, да провежда изпити. Учредителите на Пасивна Къща България са си поставили амбициозната задача да съдействат на българските специалисти да получат международна акредитация, знания в най-високия и най-бързо развиващия се световен стандарт за енергийна ефективност и да спомогнат за реализацията на много пасивни къщи в България.

HTML код на статия

Автор: Gergana


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар