Пререгистрация на фирма

Пререгистрацията на фирма в Търговския регистър е удължена с още една година – до 30 юни 2011г.

Фирмите претърпели пререгистрация до края на март 2010г. са били едва 230 000 е уточнението от Агенцията по вписвания. Около един милион фирми са застрашени от закриване, понеже не са направили задължителната пререгистрация.

Процедура по пререгистрация на ЕТне са извършили приблизително 70% от едноличните търговци. Търговския закон не предвижда извършването на ликвидация за едноличните търговци,а след изтичането на крайния срок за пререгистрация ще бъдат заличени за тяхна сметка.

Останалите търговци са юридически лица. За тези от тях, които не са извършили  процедурата се предвижда служебна ликвидация. Всички разходи за производство по ликвидацията на дружествата ще са за тяхна сметка. По този начин съдружници и управители на фирми може да се наложи да плащат от джоба си за закриване на фирмите, които не са преминали през пререгистрация.

Законът за изменение и допълнение на закона за търговския регистър внася по-голяма яснота за съдбата на непререгистрираните търговци след 31.12.2011г.

Едноличните търговци, които не са извършили процедура по пререгистрация на ЕТ, ще се считат за заличени след 31.12.2011г. Едноличните търговци ще губят търговските си качества по силата на закона без да е необходимо произнасянето на държавен орган. Също така фирмените им дела ще бъдат архивирани в съда по регистрацията.

По силата на същия закон за непререгистрираните търговски дружества и кооперации не е предвидено автоматично заличаване след 31.12.2011г. Прекратява се само тяхната дейност, което ще означава, че няма да могат да завеждат дела и да се разпореждат с имуществата си.

Окръжните съдилища ще подготвят и изпращат в Агенцията по вписвания списък на едноличните търговци, които не са извършили пререгистрацията в законовия срок и списък на търговските дружества, за които не е поискана пререгистрация на фирма.

Всяко заинтересовано лице в срок до 31 януари 2015г. ще може да подава заявление в Окръжните съдилища за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговските дружества. В този смисъл заинтересованото лице може да бъде: съдружник, акционер, член на управителен съвет, член-кооператор и др.

Всички фирмени дела на служебно заличените еднолични търговци ще се архивират и съхраняват в хранилищата на Окръжните съдилища по последната регистрация на фирмата. Същото ще се отнася и за прекратените и служебно претърпели пререгистрация търговски дружества и коопераци. При необходимост ще има достъп до документите от фирмените дела, като Окръжните съдилища ще издават заверени фотокопия от документи и удостоверения за пререгистрация и обявяване в ликвидация.

Пререгистрация на фирми може да се извърши в Агенция по вписванията, Търговски регистър. Процедурата отнема от 1 до 2 седмици.

HTML код на статия

Автор: petarkr


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар