Слънчеви колектори – енергия за хората

Напоследък редовно се коментира по медиите за трудностите, които срещаме с опазването на заобикалящата ни флора и фауна. Процентите на замърсяване са големи. Ако спрем да изхвърляме битови и най-вече промишлените отпадъци, които се получават в следствие на преработените енергийни източници, този висок процент на замърсяване щеше да е по-малък. Следващият проблем с голяма важност, с които трябва да се справим е голямото усвояване на природните блага, от които извличаме енергия, като нефт, газ, въглища и още много други. Ако не спрем да ги използваме с тези бързи темпове, те съвсем скоро ще се изчерпат. Така ние нанасяме двойно по-голяма вреда на околната среда. Най-напред като изваждаме природните й блага в огромни количества и още веднъж като я затрупваме с вредни отпадъци, след като ги преработи.

В 21 век се произвеждат нови и съвременни технологии, чрез които енергията се извлича по-лесно и екологично. Слънчевата радиация е много добър заместител на стандартните енергийни източници. Въпросът е как да усвоим тази слънчева енергия да я изменим така, че да имаме полза от нея, без да сме във вредим на природа? Слънчевите колектори от Емде Солар са системи, които са изключително подходящи за това. Те са модерна технология, изработени така, че да абсорбират до 95% от радиацията на слънцето попаднала върху тях. Тя се преработва в топлинната енергия, която е необходима за всекидневните нужди на всеки човек. Използвайки тези соларни системи сметките за ток ще започнат да намаляват, постоянно ще разполагате с много топла вода, без да вредим никому. Основно колекторните системи се произвеждат от кръгли и плоски панели, които работят на един и същи принцип, но главното им разминаване е в ефективността им.

Като основно предимство за кръглите слънчеви колектори може да се отчете факта, че са съставени от кръгли тръби, които улавят слънчевите лъчи дори когато не се огряват директно в периодите сутрин и след обяд. Това действие се нарича пасивно проследяване на слънчевите лъчи. Благодарение на тях, трансформираната топлинна енергия, която употребяваме за затопляне на вода за всекидневни нужди е много повече, а разходите за електроенергия намаляват. Най-употребявани са двата вида кръгли колектори с “Heat Pipe” тръба и с термосифон.

Плоските колектори са с най-голям коефициент на активност на обяд, когато слънцето е най-интензивно и ги огрява директно. Те не са в състояние да извършват така нареченото пасивно следене на слънчевите лъчи, защото са съставени от плоски панели. Така се губят лъчите, които достигат до земята сутрин и след обяд.

Все повече хора използват тези модерни вакуумни колектори с термосифон и с “Heat Pipe” тръба, благодарение на които постоянно ще разполагате с гореща вода, които не замърсяват околната среда и благодарение на които, сметките за електроенергия намаляват.

HTML код на статия

Автор: web fusion


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар