Слънчеви колектори – за по-добър живот

Всички енергийни ресурси масово използвани от хората, споделят една обща черта – те са изчерпаеми. Техните количества постепенно намаляват, а нови залежи вече почти не се откриват и разработват. Какво ще се случи с нас когато се изчерпат?

Също така все повече се задълбочава и проблемът със замърсяването на околната среда и водите при производството на електроенергия и необратимия ефект върху климата на Земята. Имайки предвид тези обстоятелства, би трябвало да заключим, че е задължение на всички ни към следващите поколения  да помислим за състоянието на планетата, на която живеем. Най-малкото, което може да направи всеки от нас, е да се ориентира към внедряването на  алтернативни източници на енергия. Именно това е начина, по който да облекчим натежалото потребление на електроенергия. Също така ще намалим замърсяването на средата в която живеем, и не на последно място по значение, ще намалим разходите си за електроенергия. Темата за така наречените “възобновяеми” източници на енергия става все по-занимателна през последните години и усъвършенстването на технологиите в тази посока прави все по-достъпни за обикновения потребител съоръженията, които позволяват ползването на чистата енергия от природата.

Всъщност, използването на слънчевата енергия и трансформирането и в друг вид такава, е познато на човечеството от дълги години. Първите трудове свързани със соларната енергия се появяват в края на XVIII, начлото на XIX-ти век. През 1838 г. Едмунд Бекерел публикува своите открития свързани със свойствата на определени материали да трансформират светлината в енергия, а няколко десетилетия по-късно Огюст Мошю създава първият двигател използващ соларна енергия. През XX-ти век, потреблението на електричество нараства драстично, а с него нарастват и количествата горива консумирани от енергетиката. Хората започват да осъзнават реалната опасност от ресурсна криза в бъдещето, в следствие на което използването на слънчевата енергия се превръща в актуален въпрос. В днешни дни все по-често се говори за ползата от използване на слънчеви колектори както за хората, така и за природата. Каква всъщност е тя?

По-икономично за Вас.

Доказано е, че монтирането на слънчеви колектори в дома, води до драстично намаляване на разходите за електроенергия. Също така е установено, че инвестицията в подобни системи се възвръща максимум до 4 години, като минималният живот на соларните инсталации е 20 години. Освен това експлоатационните разходи за поддържане на системата са много ниски, което прави колекторните системи още по-рентабилни.

По-екологично за всички.

Слънчевите лъчи са неизчерпаем ресурс. Използването им не ощетява природата по никакъв начин, напротив – помага и. Инсталирането и въвеждането в експлоатация на слънчеви колектори от Емде Солар води до намаляване на използването на конвенционални горива. По този начин се намаляват и вредните емисии изхвърляни в атмосферата, което гарантира по-добри условия за живот както за Вас, така и за всички нас.

HTML код на статия

Автор: web fusion


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар