Съвети, които трябва да имате предвид при търсене на агенция за превод на рекламни материали

превод на рекламни материалиРекламата играе важна роля във всички сфери на бизнеса.

Засилващата се конкуренция, съчетана с продължаваща глобализация означава нужда да се привлекат и да се общува с клиенти от различни култури.

Фирмите преминават националните граници, за да достигнат пазари в различни държави, като се налага да се рекламират продукти и услуги на местния език, в идеалния случай със същото значение и влияние като изходния език.

Преводът на рекламни материали се е превърнал в една от най-важните услуги, от която се нуждаят корпорациите имащи или търсещи мултинационално присъствие.

Поради това обемът преводи, свързани с рекламата се увеличава ежедневно.

Вашата фирма осъществява международна и мултиезикова рекламна кампания и има проекти, свързани с превод на рекламни текстове, но рекламните текстове и материали не могат да бъдат превеждани дума по дума, а се нуждаят от професионална и точна адаптация и локализация, която да отговаря на всеки целеви език и да има възможно най-голямо влияние.

Ето няколко съвета, които трябва да имате предвид при търсене на агенция за преводи на рекламни материали

Изберете фирма за преводи, която използва услугите на специалисти с местен език, за предпочитане на местно ниво. Те ще осигурят адаптация и локализация на текста по възможно най-добрия начин. Това е така защото те познават социо-културната и законово-политическа рамка на целевия пазар. Специалистите с местен език не само разбират какво желае да внуши клиента, но и леките културни разлики в потребителските навици и очаквания на съответните пазари. Техните познания и усещане за езика ще Ви гарантират, че Вашите рекламни материали ще създадат правилното впечатление на желания език.

Рекламата има за цел да привлече клиенти за продукти и услуги. Преводаческа агенция, която е работила за много компании в различни сектори в продължение на дълги години има по-широк обхват знания за действителното съдържание на предлагания продукт. Все пак е желателно преводът Ви не само да звучи добре, но и да бъде точен.

Странно, но е вярно, че повечето фирми за преводи са местни. При международна кампания е важно да работите с фирма, която разбира различните пазари, на които оперирате. С други думи местна и международна. Странно, но вярно: Това изискване се покрива от максимум 1% от всички фирми за преводи.

Уверете се, че Вашият проект е възложен на опитен проджект мениджър, който ще анализира проекта и определи нужните ресурси, едновременно като работна ръка и от техническа гледна точка, гарантирайки съответствие със стандартите за качество и крайните срокове, ще подготви документацията за локализация на проекта и стандартния набор от думи, ще носи отговорност за управление на проекта и координиране на работата на преводачите на всеки етап.

Най-добрият избор ще бъде фирма за преводи, която възлага на оперативен мениджър работата с Вас. Оперативният мениджър координира и подпомага проджект мениждъра и е Ваше основно лице за контакт, което изпраща крайните фактури за Вашия проект и при необходимост обяснява подробно стойността на превода.

Изберете фирма, която разполага с отдел по контрол на качеството, извършващ задълбочен контрол на качеството и проверка на езиковата и културна точност на преведения текст.

Уверете се, че фирмата за преводи предлага услуги по предпечат и разполага с възможно най-много програми за предпечат. Наемете фирма с екип за предпечатна подготовка на мултиезикови текстове, която ще Ви предостави решение, удовлетворяващо Вашите уникални изисквания и нужния точен формат. При подходяща локализация би трябвало да се анализират внимателно графики, имащи местно значение защото те влияят на начина, по който се възприемат продуктите и услугите. Фирмата трябва да предостави подробни коментари и да предложи алтернативи.

Друг важен фактор за една международна кампания е да има някой, който разбира сложните личностно-професионални връзки при такъв проект и който може да помогне при изглаждане на търкания, които могат да възникнат при работа на местно и корпоративно ниво.

Проучете портфейла с услуги, инструменти и проекти на фирмата и помолете за препоръки преди да вземете окончателно решение. И не забравяйте един малък трик – вижте как фирмата рекламира собствената си работа. Като правило една фирма за преводи разполага с уебсайт на няколко езика. Проверете как е извършен превода на собствените им рекламни материали и това ще Ви даде важна информация за услугата, която може да очаквате.

Ако се нуждаете от превод на рекламни материали,  моля свържете се с  управителя на преводаческа агенция  EVS Translations България – Теодора Григорова за подробна оферта на телефон + 359 2 980 52 54 или електронна поща bg(at)evs-evs.com или посетете www.prevod.evs-translations.com

HTML код на статия

Автор: tress


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар