Характеристика на Социалните Мрежи

Една социална мрежа представлява констелация от отделни елементи – най-вече отделни индивиди или съвкупности от такива, свързани помежду си чрез някакви идеи, светоусещане, облаги, дружба, възраст или други общи за тях особености. Понятието социална мрежа отдавна съществува в историята на човека. В основите на социалната мрежа лежат човешките взаимоотношения и връзките помежду им, имащи различен и многообразен характер.
Самият термин  съществува още в древността. Първична и натурална връзка между хората, освен родствената, е била разменната. Неизменна част от от бита е бил концентриран около тези взаимоотношения – „аз давам, ти даваш”. По този начин те са подсигурявали съществуването си и са получавали взаимна изгода. От гледна точка на размяната връзките помежду им са били симетрични, всичко е било точно регулирано. По-късно, базирайки се  на принципа на размяната, връзките между хората постепенно се усложняват и започват да придобиват настоящият си вид.
В съвременният свят основите на социалните мрежи са най- различни – почти всяка отделна институция по същността си представлява една социална мрежа. Най-елементарното обяснение за това е, че тя е изградена от индивиди със подобни интереси, имащи общи или подобни цели и ангажирани с обща дейност. Ако анализираме например един университет: две главни групи – студенти и преподаватели, ще видим, че и двете съвкупности се занимават с наука; сферата е обща – образованието; интересът и идеите им се сходни; имаме наличие на взаимоотношения и взаимовръзки между двете съвкупности. Всичко това превръща университетът в социална мрежа. Ако разсъждаваме по- задълбочено в тук също може да се говори за размяна – продукт на размяна са познанията, а потокът им е реален, съществува посока и траектория.
За да наречем един обект като социална мрежа, има още един елемент: информацията. В една социална мрежа се разменя информация, която е значима за участниците. Тази информация може да е освен лична, също така и обща в зависимост от типа на тази социална мрежа и  нейната същност. Тя създава фундамент за контакти между хората и още повече задълбочава техните общи интереси. И тук налице е размяна, а продуктът на тази размяна е невеществен.
Ако направим справка в мрежата и ползваме да речем Google, за да потърсим информация относно „социална мрежа”, върнатите резултати, които намираме са много интересни и разнообразни, което само по себе си доказва, че понятието е доста обширно по своето значение. Откриваме информация за селскостопанска социална мрежа, за социалната мрежа на любители на спорта, деца и родители, Фейсбук… Всичко това излиза под зададено търсене с ключова дума «социална мрежа» и резултатите изобщо не се изчерпват с тези примери. Всъщност интернет сам по себе си представлява една социална мрежа, разгръщаща многобройни перспективи пред своите потребители – както в областта на общуването и връзките между хората, така и по като възможности за кариера и т.н. Още един интересен факт е, че „жените доминират по активност в социалните мрежи в България”. Макар и по-малко като численост от мъжете, по една или друга причина жените, като потребители на социалните мрежи, са една по-активна група от потребителите и показват по-силна склонност към комуникация и обществени контакти. Явно жените се оказват с по- голяма готовност за новостите и предложенията на модерния свят.
Обществото достига висок ръст в еволюцията си. Индивидите не са само самостоятелни индивиди, а населяват един развит и свръх-  модерен свят, предлагащ на потребителите и клиентите голямо многообразия продукти от най- различен характер. Социалната среда е обогатила своите характеристики и се е превърнала в сложно и многозначно понятие.

http://www.carevica.com/1295.html

 

HTML код на статия

Автор: libero


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар