Цените на златото повлияни от инфлацията и дефлацията

Цената на златото достигна нови върхове, като за пореден път поставя летвата рекордно високо. В последно време инвестициите в злато са подчертано акцентирани върху САЩ, отразявайки икономическата и финансовата тежест, а също така и ролята на американския долар като основна резервна валута на международните икономики. Като се изключат проблемите за платежоспособността на САЩ, глобалните режими на строги ограничения и възможността за дългова криза в Европа, дългосрочният план за връзката между цената на златото и търсенето ще осигури на инвеститорите една много добра интуиция. В следващите няколко десетилетия се очаква промяна на относителната  позиция на САЩ като икономическа мощ и важно географско местоположение за сметка на бързоразрастващите се и нововъзникващи икономики, особено в Азия.

Азиатските пазари, особено Китай и Индия, имат традиционно силно търсене на злато като средство за запазване на благосъстоянието и за производство на златни бижута. Увеличението на доходите в региона води до рязко повишаване на търсенето на благородния метал. Потенциалното нарастване на търсенето води до увеличаване на цената на златото по-бързо отколкото се увеличава инфлацията в САЩ, като по този начин се генерира положителен темп на възвръщаемост. Освен това, тези страни са с исторически по-високи нива на инфлация от развитите страни и необходимостта да защитят богатствата си може допълнително да увеличи търсенето на злато.

Както и увеличаващото се търсене, така и високите разходи за добиване и преработка могат да имат значително въздействие върху пазара. С предположението, че всички леснодостъпни източници на злато са вече изчерпани и производствените разходи непрекъснато растат, в един определен момент е възможно да се ограничи предлагането, особено, ако цената на златото се понижи. От друга страна няколко добиващи компании споделиха, че независимо от добрите печалби, които имат напоследък, валутните колебания и разходите може да ги принудят да понижат нивата на производство. Като се има предвид конкурентната природа на пазарите, тези много бройни ограничения на доставките може да се окажат катализатор за поскъпването на златото с течение на времето.

Според някои анализатори е възможно да се създаде вълна в периферните страни на еврозоната, която да доведе до относително големи пределни загуби за кредиторите и спад в стойността на активите. Взаимовръзките в глобалния финансов сектор и влиянието на еврозоната биха означавали международно излагане на финансови смущения от всякакъв мащаб. По този начин цената на златото ще получи сериозен тласък поради рязкото покачване на финансовия стрес. Междувременно по-рисковите активи – особено недвижимите имоти и акциите ще са негативни, докато парите в брой и облигациите ще дадат малко по-позитивна възвръщаемост.

Някои мениджъри разграничават две страни на златното уравнение. Едната от тях е търговията подтикната от страха, която улавя по-голяма част от вниманието на медиите.  Златото се купува като бързоликвидна и конвертируема стока, която да запази благосъстоянието. От другата страна е любовта на хората към златото, тази страна обхваща всички онези, които купуват злато и златни бижута, защото ги харесват, без да имат инвеститорски интерес.

Васил Георгиев

HTML код на статия

Автор: Васил Георгиев


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Цените на златото повлияни от инфлацията и дефлацията, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар