Бежанците – европейски дебат на 2012 г.

Проблема с бежанците се очертава да бъде дебатиран и широко разглеждан от Европейската комисия през тази година.

Хиляди хора са прогонени от родните си места от войни или преследвани поради своята раса. За тях няма друг избор, освен да потърсят убежище на друго място. Те се нуждаят от закрила, тъй като са се оказали в положение, при което собствената им държава по никакъв начин не може да се погрижи за тях.

Вицепримиерът  Маргарита Попова съобщи пред Дарик радио, че за двата мандата на президента Георги Първанов не е била удовлетворена нито една молба за убежище. Приблизителният брой на такива молби е бил към 200. Според нея тази предпазливост е разбираема и тя не се наблюдава само у нас. Европа е затворена за хората, които търсят своя нов дом на едно по-добро и по-спокойно място. Докато държави като Пакистан и Сирия, приемат милиони души, европейските страни са допуснали едва 66 000 имигранти до 2008 г., по данни от ООН.

На 5-ти януари тази година медиите съобщиха за обявяването на гладна стачка от бежанците, живеещи в дом за временно настаняване в Любимец. Хората протестират срещу бавните процедури по придобиване на статут на бежанци. Стачката продължи само два дни и не намери широк обществен отзвук.

При разглеждане на молбите за убежище с предимство са  семействата с деца, болните и хората със специални нужди. Приема се, че това са уязвими групи и процедурата при тях трябва да бъде по-бърза. Въпреки това , процесът е бавен и се създава впечатление за мудност, поради това, че непрекъснато се подават нови и нови молби.

Според службата на върховния комисар на Обединените нации за бежанците, всяка минута осем човека напускат своите родни места, бягайки по политически или расови причини. Агенцията е създадена през 1950 г., за да оказва защита на хората без гражданство. Тя работи в повече от 125 държави, с над 7000 служители. Кампаниите, които се провеждат целят не само оказване на международна  помощ на хората, за които живота в сбствената им държава е невъзможен, но и за тези, които все пак могат да се завърнат в своите страни и да се интегрират в обществото.

 

Справка в сайта на държавната агенция за бежанците при Министерски съвет сочи, че  за месец декември на 2011 г., 40 лица (в това число 9 деца) от 10 държави са потърсили убежище в България. На четири от тях е предоставен статут на бежанци. Откази са получили 40 лица от 10 държави, а хуманитарен статут – 16 лица, от 6 държави.

Всеки човек има право на свободен живот и свободно придвижване от едно място на друго. Това да се осигури възможност на един човек да се реализира и интегрира в определено общество, независимо дали принадлежи на него или не е дълбоко морален и хуманитарен въпрос. В никакъв случай не бива да се забравя, че личности като Алберт Айнщайн, Марлене Дитрих, Фредерик Шопен, Мадлин Олбрайт и Милан Кундера също са търсили убежище и са имали статут на бежанци.

 

HTML код на статия

Автор: Anelia


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар