Безопасно евакуиране с оповестителна система

Нищо не е толкова ефективно в аварийна евакуация, колкото разбираемата реч.  Много изследвания доказват, че реагираме по-бързо и подходящо на ясни и точни указания, отколкото на звънци или сирени. Хора отговорни за безопасността  като пожарникарите са съгласни, че животът е по-добре защитен и рисковете  са намалени, когато алармените системи за гласово оповестяване работят на този метод. Най-съвременните системи за гласово оповестяване  имат двойна функционалност. Оповестителните системи ТОА  не само предадат важна информация в случай на авария, но също така предоставят на бизнеса ефективни средства за рутиннa комуникация. Системите за гласово оповестяване са всеобщо признати за ключовата им роля при спасяването на човешки живот. Оповестителните системи са предназначени да отговарят на най-високите стандарти, за да се съобразят с разпоредбите за безопасност на живота.

Същността на ефективнoстта на една оповестителна система е разбираемостта на речта. Думите трябва да бъдат отчетливи  и ясни, и да се излъчват на достатъчно ниво над фоновия шум. Акустиката на всяка сграда трябва да бъде внимателно разгледана при проектиране на озвучителната й система, защото големите пространства и отразяващите повърхности създават ехо и отекващ звук, който обърква ухото и прави разбирането по-трудно.  Аудиоспециалистите от ТОА използват своят богат опит заедно със софтуер за компютърно моделиране, за да проектират системи, които преодоляват акустични проблеми и възпроизвеждат добра разбираемост, равна или по-голяма на строгите изисквания на различните международни стандарти. Действащия  и задължителен за България и ЕС нормативен документ е EN 54, както и Наредба Iz 1971   за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Държавните контролни органи в лицето на областните дирекции по пожарна безопасност препоръчват изпълнение на системи за гласово оповестяване по EN 54 за обществени обекти с над 100 човека,училища, детски градини, университети, търговски центрове.

Японската компания TOA,  с 50 години опит в разработване на системи за озвучаване, комуникация и аварийно оповестяване завзема все по утвърдителни позиции с  оповестителните  системи, които интегрират напълно евакуационно оповестяване при извънредни ситуации с озвучаване от общо предназначение. TOA VM-3000 система за аварийно гласово оповестяване  за малки до средни обекти, цялотно сертифицирана по стандарта  EN 54 , както и със EN 60849 /Звукови системи за аварийни ситуации (IEC 60849:1998)/

VM-3000 се налага като изключително ефективна аварийна оповестителна система, с основните си характеристики
–  система за малки и средни обекти;
–  до две аудио шини, осигуряващи двустепенна функционалност;
–  до 60 зони;
–  до 3,600 Вата мощност за високоговорители;
–  до 4 дистанционни микрофонни пулта;
–  до 2 микрофона за спешни случаи, към които могат да се подвържат до 3 разширителя с по 20 програмируеми клавиша за приемане на грешки и зонално оповестяване.
За цялотното решение ТОА предлагат и сертифицирани по EN 54-24 високоговорители, резервно захранване по EN 54-4 , ракове, батерии.

HTML код на статия

Автор: proaudio


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар