Какво ни помага да научим Еразъм?

Еразъм е специална програма, ориентирана към настоящите студенти, които искат да придобият определени знания или практически опит в дадена сфера. Програма Еразъм е част от секторните програми към Програмата за учене през целия живот на ЕС, а също така известна и като програма за студентска мобилност. Знанията, които всеки студент може да получи чрез Еразъм са безценни, защото по един неповторим начин тя подготвя студентите за живота им в действителността, която ги чака зад стените на университета.

С цел да се обучат на специфични техники и да навлязат в работата, Еразъм предлага на студентите, които са се записали да работят известно време извън границите на страната, в друга членка на ЕС, като имат право да изберат длъжността, на която искат да работят. Това е стажът, за който всеки студент мечтае. Той разширява хоризонта, като помага на студента да научи много за порядките и начина на живот на хора от чуждата страна. И много студенти в процеса на своя стаж към Еразъм създават приятелства за цял живот, които в последствие им помагат да преминат през живота успешно.

Докато трае стажът или мобилността на всеки един студент, той получава доходи под формата на безвъзмездна финансова помощ по програмата, а освен това този стаж бива признат като част от официалния учебен план на учебното заведение за този студент. На практика получавате безценни житейски уроци и уникалната възможност да се забавлявате, докато учите.

Възможностите между, които може да избирате за студентска мобилност са две: еразъм обучение  и еразъм практика, т.е. стаж. По първата студентска мобилност ви се дава възможност да учите един или два семестъра във висше учебно заведение, което е страна-партньор по Еразъм. Тази дейност се развива само в и между университетите. Ако искате да получите по-подробна информация, ще трябва да се обърнете  към отдела във Вашия университет. Вижте университетите с разширена харта Еразъм.

Другата част от програма Еразъм  е стажът,  които се извършва минимум 3 и  максимум 12 месеца в предприятие, фирма, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департамент на друга държава членка на ЕС, която има споразумение и по-точно даден университет с програмата Еразъм. Студенти не могат да провеждат стаж или практически познания в областта на администрацията на дадена държава, институции, работещи към ЕС; в организации, администриращи програма на ЕС и дипломатически представителства. Стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента или вписан в дипломното му приложение.

Повече информация за програма Еразъм може да откриете в сайта на Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО). В сайта са описани и новите работни позиции за 2012 година.

HTML код на статия

Автор: isic


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 2 гласа)
Какво ни помага да научим Еразъм?, 6.0 out of 6 based on 2 ratings

Напиши коментар