Как да намериш подходящия работодател

Намирането на подходяща работа може да бъде много сложно начинание. Възможностите да случите на добра работа отговоряща точно на вашата квалификация и опит са изключително лимитирани, за това трябва да се възползвате от всякакви възможности. Освен намирането на подходяща работа друго голямо предизвикателство е намирането и на подходящ работодател, тъй като през последните години се забелязва тенденцията работодателите да бъдат все по некоректни към своите служители.

Едно от условията за намиране на подходяща работа е създаването на достатъчно добре структурирано резюме (CV), което да дава максимално много информация без да навлиза в излишни детайли и да затруднява четенето му. Най-стандартните изисквания на които трябва да отговаря едно резюме е да следва следните препоръки – заглавие, обратен хронологичен ред на историята, на работа, образование и образователни квалификации, всякакви други умения, който може да бъдат от ползва при кандидастване или може да представляват интерес за работодателя също трябва да бъдат изброени. Освен доброто резюме ключово значение за намирането на качествена работа играе и доброто представяне на интервюто за работа. Що се отнася до възможности за работа Варна, София и другите по-големи градове в България, предлагат доста по-голям избор и диверсификация.

Намирането на подходяща работа може да Ви се струва доста по-лесно начинание от намирането на подходящия работодател и това наистина е така. Недобросъвестните работодатели са много. Ако Вие не търпите да правите компроси със средата, в която работите, то тогава трябва направите сериозен подбор на работодателите и техните предложения.

Пресяването на подходящите работодатели от тези, които са недоброжелателни е доста сложен процес. Един лесен да се направи това е ползването на услугите на все по-бързо набиращия популярност сайт bgrabotodatel.com. Сайтът позволява на бивши и настоящи работници в дадена компания/ предприятие/ организация да обсъждат, критикуват и похвалят техния работодател. Целта на сайта е да се постигне достатъчно обективна и достоверна информация, която може да послужи на всеки, за да му помогне да прецени по-добре бъдещия си работодател. Така че, ако Вие примерно сте квалифициран в сферата на IT технолгии и искате да разберете дали като програмист работа и работодателя ви удовлетворяват, то тогава най-сигурния начин да стори това е като се обърнете към споменатия сайт.

Друг, не достатъчно точен, но също доста показателен начин, по който може да разберете дали един работодател е коректен, е като следите известно време обяви за работа публикувани от него. Ако забележите, че дадена компания публикува обяви за работа твърде често във водещи сайтове разпостраняващи подобни обяви, то едно от възможните обяснения за това е, че има твърде голяма текучество при този работодател, което може да се дължи на факта, че той недобросъвестен, съответно неподходящ за Вас.

HTML код на статия

Автор: jjordanov


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар