Качеството на ролетните щори, трябва да бъде потвърдено!

След кризата, производството на ролетни щори претърпя леко забавяне в развитието си, но днес тази област отново набира скорост. Среща се парадокс – въпреки че в България често се внасят иновативни материали, технологии и норми съответстващи на новите тенденции, а стандартите за качество на продукцията стават все по-строг, въпреки това често се срещат ролетни системи, изработени по всички изпитани методи и от качествени материали, но не оправдават очакванията на потребителя. Каква е причината?

В Западна Европа производителите на ролетни системи провеждат ред задължителни и доброволни изпитания, с цел да се провери съответствието в стандартите на продуктите при различни условия на експлоатация: проверява се вятъроустойчивост на ролетите, устойчивост на натоварване от силни валежи, на динамически въздействия (удари), както и тяхната водопропускливост, въздухопропускливост и т. н. В станите на ЕС съществува специален стандарт EN 13659:2004, който бе разработен от технически комитет на Европейския комитет по стандартизация ТС 33 «Врати, огради, прозорци, паравани, строителни конструкции и навесни фасади». Този стандарт унифицира производствени изисквания, както и изисквания за безопасност спрямо ролетните системи. За провеждане на изпитанията съгласно EN 13659:2004 е необходимо, специално оборудване за проверка на вятъроустойчивост, а също и за въздухопропускливост и водопропускливост на заграждащите конструкции.

В страните на ОНД не съществува специален стандарт за ролетни системи, а се използва следния универсален документ – СНиП 2.01.07-85, където са изложени всички изисквания за натоварване и въздействия, много от които са и изисквания за безопасност на различни конструкции за остъкляване на прозоречни пространства и врати.

Както в Европа, така и в България – методическият подход към изпитания за вятъроустойчивост на ролетни системи  е един и същ. Критериите за безопасност са същите: конструкцията трябва да може да издържа на нормативни натоварвания и да запази своята цялост и качества. Единствената разлика е в класификационните и номиналните стойности на натоварване при тестуване. Ако в Западна Европа съществуват 6 класа за вятъроустойчивост на ролетни системи, а в България има 7 ветрови зони. Всяка зона включва климатични условия (температура, сила, скорост на вятъра и т. н.), съответно всяка зона има своите стойности за налягане.

Съкратена таблица:

7 ветрови зони и величината на експерименталното налягане за всяка една от зоните.

Таблица 1

Ветрови райони

по СНиП 2.01.07*

1

2

3

4

5

6

7

Налягане, Па

170

230

300

380

480

600

730

850

Трябва да се има предвид, че не всеки производител на готови ролетни системи в България, ще поеме ангажимента да тестува продукцията си в процес на производство.  Макар климатичните зони на страната ни да не се отличават с големи разлики една от друга, продукцията трябва да бъде тествана, преди да стигне до потребителя, поради което всяка себе уважаваща се сериозна фирма, се стреми да използва подобен род тестуване.

Дали производителите са готови да подлагат на изпитание продукцията си? Оказа се, че има такива. В края на 2009 година Група от фирми-представители ролетни щори, организира специален стенд за тестване на ролетни щори за вятъроустойчивост.Какво представлява стенда за тестуване, както и за методите в провеждането на изпитанията, разказва Леонид Симеонов, заместник директор по техническо развитие на компания :

„Универсалният стенд KS PC  (произведен в Германия, държавата лидер в производство на ролетни системи в Европа и целия свят) е предназначен за тестуване на ролетни системи, а също и фасадни, прозоречни и портални конструкции на устойчивост срещу вятър, вода и въздух. Стендът представлява платформа с монтиран модул на оборудване за изпитания на мощност и дистанционно управление. Габаритите на платформата са 6×4 метра, тоест оборудването позволява да бъдат тестувани конструкции с площ до 24  квадратни метра! На даден етап, Група от фирми-представители на производители на ролетни щори приключи с тестуването за вятъроустойчивост на ролетни профили с ролково задвижване и платно, съобразно международните стандарти за тестуване. Целта на изпитанията се състои в тестуването на ролетни системи с различни размери за устойчивост на налягане, емитиращо реални натоварвания от вятър, съобразно всяка ветрова зона. В резултат на тестуването, бяха определени максимални размери (ширина и площ) на ролети от различни профили за всяка ветрова зона.

Процесът на изследванията протича по следния начин. Външните ролетни щори геометрично се поставя върху специална камера, която с помощта на въздушен компресор създава разредена атмосфера или обратното, сила на налягане чрез силов модул на стенда. Тестуването на ролетните платна започва с минимално натоварване (170Па, което съответства на зона 1а), след което постепенно на всеки 10 секунди се увеличава налягането, като се преминава към следващи степени на ветровите зони. С помощта на съответната програма, операторът разполага с възможност да регулира силата на изпитателните натоварвания върху изделието, както и да контролира “поведението“ на ролетата в момент на експеримента и след него. Ролетното платно се счита годно за използване в дадена ветрова зона, ако то под въздействие на съответното налягане, не се е изместило от водачите, а върху платното и компонентите липсват безвъзвратни деформации (изкривяване на профила, гънки и т. н.) – ролетата е невредима.

В резултат на тестуването, бяха определени максимални размери (ширина и площ) на ролетните щори от различни профили за всяка ветрова зона (таблица 2, 3). Следователно можем да предложим на нашите потребители, гарантирано безопасна продукция, без значение в кой регион ще се използва. В настоящия момент по аналогична методика, се тестуват ролети от екструдирани профили. За резултатите от този експеримент, разбира се, ще информираме нашите потребители.“

Таблица 2

Данни за ветроустойчивост на економичните профили

Артикул на профила

AR/37(N)

AR/41(N)

AR/45(N)

AR/55eco(N)

Водач

GR53x21

GR65x23

Вятърна зона

по

СНиП 2.01.07*

Налягане, Па

Максимални размери на ролети от втора степен  на вятъроустойчивост, мм

Ширина, м

Пло-щ, м2

Ширина, м

Площ, м2

Ширина, м

Площ, м2

Ширина, м

Площ, м2

170

2,2

6,7

2,4

7,3

2,6

7,7

3,3

9,8

1

230

2,1

6,2

2,2

6,7

2,3

7,0

2,9

8,8

2

300

2,0

5,9

2,1

6,2

2,2

6,5

2,7

8,0

3

380

1,8

5,5

2,0

5,9

2,0

6,1

2,5

7,5

4

480

1,7

5,1

1,83

5,5

1,9

5,7

2,3

6,8

5

600

1,6

4,9

1,8

5,4

1,8

5,5

2,2

6,5

6

730

1,6

4,7

1,6

4,7

1,6

4,8

2,0

6,1

7

850

1,5

4,4

1,5

4,4

1,5

4,5

1,9

5,6

Таблица 3

Данни за вятъроустойчивост на класически профили

 

Артикул на профила

AR/40(N)

ARH/40(N)

AR/52(N)

AR/55(N)

ARH/55(N)

Водач

GR53x21

GR75x27IE

Ветрова зона по

СНиП 2.01.07*

Налягане,

Па

Максимални размери на ролети за ветрова зона, мм

Ши-ри-на, м

Пло-щ, м2

Ши-рина, м

Пло-щ, м2

Ши-рина, м

Пло-щ, м2

Ши-рина, м

Пло-щ, м2

Ши-рина, м

Пло-щ, м2

170

3,17

9,5

3,3

10,3

3,5

9,1

3,8

10,6

4,5

12,6

1

230

2,7

8,0

2,9

8,7

3,2

8,3

3,4

9,4

4,0

11,1

2

300

2,4

7,2

2,6

7,9

2,9

7,5

3,2

8,9

3,5

9,9

3

380

2,3

6,8

2,4

7,4

2,7

7,0

2,9

8,2

3,3

9,2

4

480

2,1

6,3

2,2

6,8

2,5

6,5

2,7

7,5

3,0

8,4

5

600

2,0

5,9

2,1

6,4

2,3

6,0

2,5

6,9

2,7

7,7

6

730

1,8

5,5

2,0

6,0

2,2

5,7

2,3

6,4

2,5

7,1

7

850

1,77

5,3

1,8

5,6

2,1

5,5

2,2

6,1

2,4

6,8

Днес ролетни системи се използват с по-голяма популярност в България, където климатът е разнообразен, а природните стихи не престават да изненадват със своята непредсказуемост. По тази причина, стендове за проверка на вятъроустойчивост, които се появиха наскоро на територията на ОНД, може да се приема, само положително. Групата фирми-представители на производители на ролетни щори , която провежда съответните тестове със своята продукция е готова да предостави на потребителите цялата достоверна информация за качество в характеристиките. Точно определени размери на ролетите от различни профили, пригодени за всякакъв тип ветрова зона, са важен инструмент за фирмите, които поставят тези ролетни системи. При грамотно изпълнен монтаж на ролетите, фирмата-производител гарантира, че ролетните системи , могат да издържат максимално на силен вятър и голямо количество валежи, присъщи за дадена ветрова зона.

Създаването на стенда е продиктувано от стремежа на Групата фирми-представители на ролетни щори , да се предлага само качествена продукция на потребителите, реално изпитана според съответните стандарти за качество. Днес ролетните системи, се ползват с голяма популярност и на пазара за ролетни системи в Западна Европа, което мотивира компанията, да тества своята продукция за съответствие със западноевропейско качество, като редовно получава сертификати на международно ниво. При това обаче,  не разделя потребителите на западноевропейци и източноевропейци. Цялата продукция на  първо се проверява и тества според методиката на страните в ЕС, чак след това излиза на пазара в ОНД. Според ръководството на Групата от фирми-представители на производителите на ролетни щори, тази концепция е най-справедлива спрямо клиентите на компанията и само този подход, може да  гарантира дълго съществуване на пазара.

 

HTML код на статия

Автор: metcor


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар