Курсове и обучение на английски език

Езика английски печели класациите по най-разпространен, изучаван и говорим език в света. В тези класации на първо и второ място се нареждат китайския и испанския език. Формиране мащабите на разпространение на даден език по света зависи от числеността на дадено население, говорещо определения език като роден. Английският език е с изключително голяма популярност в страни, където не е официален език. Популярността му се дължи на ред фактори. Граматиката му не е много сложна, а лексиката му е сравнително гъвкава, това е един от първите му фактори. Причина за неговата известност може да се търси и в историята му.

Англоговорящите страни са победителки в двете световни войни и последвалото разпадане на Източния блок, това допълнително засилва влиянието на езика. Не по-малко влияние оказва икономическото и политическо влияние на Великобритания и САЩ. Езика е официален и за страни като Канада, Австралия, Нова Зеландия, Ирландия и други.

За формиране на езика, такъв какъвто е днес, влияние оказват предимно немския, френския и латинския език.

Днес все по-рядко се срещат хора, които да нямат общи познания по английския език.  Голяма бариера се получава в комуникацията с чужденци, налагащо се прочитане, подготвяне на документи в стандарти и на английски език.

Не малко са и хората, за които научаването на тази дисциплина е трудно занимание. Все повече стават чуждоезиковите школи. Днес работата на много хора зависи от нивото владеене на чужд език, а колкото е по-високо, толкова по-добре платена е тя.

В много фирми, организации, учреждения се предлагат преквалификационни курсове за научаване и покачване нивото на владеене на английския език.  Съществуват множество частни курсове, където всеки самостоятелно или в група може да запише дадено ниво курс за владеене на английски език. Вече все по-разпространени станаха он-лайн уроците, които до голяма степен улесняват хората по отношение спестяването на време. В интернет има множество сайтове, предлагащи този вид услуга.

Английския език масово се изучва в училищата, но на допълнителни курсове по английски за изучаването му се записват хора от всякаква възрастова група, не само ученици и студенти, а и улегнали работещи хора, дори лица в пенсионна възраст.

Английския език, като всеки друг език е едно неизмеримо богатство. С него определено във всяка точка на света ще можете да се оправите, да комуникирате свободно и да се развивате в каквато и да е сфера.

HTML код на статия

Автор: druon2


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар