Ползите от безплатна електрическа енергия добита със соларни панели

Слънцето, вятърът, морските приливи и отливи ни подаряват енергия, която не е само възвръщаема, но и напълно безплатна. Кому е нужно да плащаме все по-високи сметки за ток, отопление и вода, щом можем да вложим средства в изграждането на соларни системи, с помощта на които ще получаваме необходимото ни количество ел.енергия, ще използваме топла вода на воля и ще можем дори да се отопляваме през зимата? През последните няколко години научните разработки за ползване на енергия от слънцето се наложиха много по – успешно както на българския,така и на световния пазар.

Системите, които позволяват да ползваме безплатната енергия от слънцето и да я впрегнем да работи в наша полза не са никак малко и продължават да се въвеждат нови соларни ( фотоволтаични системи ). Енергията,която Слънцето ни дарява е многократно по – голямо, отколкото ние имаме необходимост и колкото го използваме. Освен това слънчевата енергия не свършва, безплатна и екологична. Вместо да използваме все повече изчезващите енергийни ресурси на Земята, можем да използваме слънчевата енергия за отопление, затопляне на вода и за произвеждането на електроенергия. В нашата страна има добри условия за използване и оползотворяването на енергията от Слънцето, тъй като слънчевите дни средно за страната са 250 – 300, които автоматично превръща вложените в соларни системи средства в изгодни и рентабилни.

Соларните системи, които се ползват към настоящия момент са два основни вида. Едните се използват за затопляне на вода, докато вторите превръщат слънчевата енергия в електрическа. Соларните системи, които се използват за затопляне на вода за битови нужди се състоят от слънчев колектор и резервоар за топла вода. Колекторите, използвани при соларните системи са три основни вида: плоски панели, колектори с вакуумни тръби и вакуумни колектори с термотръби. На най-ниски цени са слънчевите системи за топла вода са термосифонните инсталации, които се отличават с лесен монтаж и компактна конструкция. Този вид соларни системи работят по принципа на циркулация на водата или казано по – просто водата в колектора, загрята от енергията на Слънцето се качва на горе и постъпва в серпентината на бойлера, където дава температурата си. Вече охладена се връща в долната част на колектора, където пак се загрява. Характерно за термосифонните соларни системи е това, че при тях няма дълги тръби, помпи или свързващи апаратури, а колекторът е непосредствено свързан с бойлера. Основният недостатък на термосифонните инсталации е това, че бойлерът трябва да е разположен над соларния колектор, т. е. на покрива на самата сграда, затова се налага да се изгради доста стабилна платформа, където да се разположи.

Като недостатък при този тип инсталации трябва да се каже и факта, че работят най-ефективно само при присъствие на слънчево греене. Слънчевите системи с помпа са много по – ефективни от термосифонните системи. Те се казват така поради начина на осъществяване на преноса на стоплената вода. При соларните системи с принудителна циркулация пренасянето на затоплената от колекторите вода се извършва с помощта на контролер и помпа, който следи за температурата на течността в колектора и на течността в бойлера. При този вид соларни системи бойлера е разположен вътре в самата сграда, а колекторите се монтират на покрива. Стоплената вода циркулира между тях по монтиран тръбопровод.

Източник: http://statiite.com/2012/04/изгодна-и-безплатна-соларна-енергия-п/

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар