Преимущества на електронно(интернет) издаване на документи пред традиционното такова

 В България има регистрирани хиляди счетоводни къщи, което прави избора на такава една нелека задача. Те се различават по множество показатели като брой персонал, цени на обслужване, начин на работа и т.н.

Една от основните разлики е начина на работа на счетоводните къщи. С развитието на технологиите се появи възможността за електронното счетоводство. То се заключва предимно в това, че вместо издаването на документите да става писане на ръка, дава възможност да се използва софтуер за счетоводните нужди на дадена фирма. Много фирми предпочетоха да използват точно електронното счетоводство, но и много други не са готови да му се доверят все още.

Въпреки, че двата начина на счетоводно обслужване имат една и съща крайна цел, те се различават коренно по някой техни елементи. Тука ще разгледам основните разлики при издаването на документи при двата вида обслужване.

 1. Скорост на издаване на документи.

 • При електронното счетоводство документите се издават посредством наличния софтуер като номерата на фактурите, контрагентите, номенклатурите и други са предварително зададени като база данни и няма нужда да се попълват изцяло при издаването на всяка фактура.

 • При традиционното счетоводство – документите се издават от кочани с фактури(книжни) и цялата информация се попълва при всяко издаване на документ.

  2. Начин на съхранение на документите.

 • При електронното счетоводство документите се съхраняват в база данни, до която потребителят има постоянен достъп.

 • При традиционното счетоводство документите се съхраняват на книжен носител.

  3. Естетически вид на документа

 • Счетоводните програми, ориентирани към крайните потребители, дават възможност за импортиране на лого на фирмата ползвател в издаваните от тях документи.

 • Книжните фактури нямат тази възможност.

  4. Начина на получаване на документите от обслужващата счетоводна къща.

 • Повечето счетоводни програми дават възможност за синхрон на информацията между клиента и обслужващата фирма. Документите се прехвърлят към счетоводната къща посредством архив или се виждат автоматично според вида на програмата.

 • Книжните копия трябва да бъдат занесени на счетоводната къща, или сканирани и изпратени по електронна поща.

  5. Възможност за корекции по документите.

 • Счетоводните програми дават възможност за корекция на всички издадени документи през тях преди тяхното окончателно осчетоводяване.

 • При книжните носители след гешка документа трябва да се анулира и да се издаде фактура със следващ пореден номер.

  6. Намиране на документи.

 • Повечето счетоводни система дават възможността за търсене на даден документ по различни критерии – номер на фактура, контрагент, номенклатура, дата и др.

 • При книжните кочани търсенето е ръчно.

  Електронното счетоводство има множество други преимущества пред традиционното. Някои от тях са сигурността на съхранение на данните, базите данни, автоматизираното осчетоводяване на част от документите и други.

HTML код на статия

Автор: Boiko


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Преимущества на електронно(интернет) издаване на документи пред традиционното такова, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар