Производство на пътни знаци и съоръжения

пътни знациПСТ ХОЛДИНГ е водещо дружество в строителството на магистрали, ремонт и поддръжка на релсов път, релси и релсови звена. Занимава се и с поддържане на водопроводни и канализационни системи. Изгражда заводи и депа за битови отпадъци. Дружеството има дългогодишен опит в строителството, изграждането, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения; също така и поддържане и зимно поддържане на републиканската и общинска пътна мрежа, градски комуникации; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, изграждане на инфраструктурна и вертикална планировка както и високо строителство.

Едно от основните добре функциониращи звена е производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението с повече от 40 годишна история.

 

Производствената база намираща се в гр.Антоново произвежда;

  • висококачествени светлоотразителни пътни знаци
  • табели за временна и постоянна сигнализация.
  • опознавателни табели за МПС и ремaркета
  • всякакъв вид рекламни табели и снегоринни уредби.

Дейноста на дружеството е много разнородна и широкообхватна. Тя включва участие в обществени поръчки и големи инфраструктурни проекти, спечелени в резултат на дългогодишно сътрудничество и доказан опит и професионализъм.


ПСТ ХОЛДИНГ изпълнява три годишна поръчка за производство на пътни знаци за повече от половината от територията на страната като възложител е Агенция ‘Пътна инфраструктура’. С опитът който има, добрия си изпълнителски състав, високата технологична и техническа въоръженост, както и доброто финансово състояние дружеството е конкурентоспособен участник на българския пазар изпълняващ повече от 10 години обществена поръчка за производство на табели за регистрация на замеделска и горска техника с възложител ‘Контролно-техническа инспекция’ към Министерство на замеделието и горитe. Изпълнява и поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители, както и всякакъв вид рекламни табели по проект на клиента.

Цялото производство отговаря на БДС 1517-2006, техническите изисквания при изпълнението на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни пътни материали ИАП 2001г., Наредба № 3/2010г., Наредба №18/2001г. на МРРБ.

Източник:  http://pstholding.bg

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Производство на пътни знаци и съоръжения, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар