Регистрирането на нова фирма ще става за 1 час

Амбициите на Агенция по вписванията са до една година откриването на нова фирма да става в рамките на един час. Това ще бъде възможно след цялостна реформа в организацията на обслужване, чрез повишаване квалификацията на служителите, унифициране на документацията и въвеждане на стандарти на работа, които ще повишат производителността. Основната идея е, на място в Агенцията да могат да се реализират всички действия, необходими за регистриране на фирма, като там ще може да се попълват стандартизирани документи със съдействието на служител на Агенцията. Така ще се сведат до минимум и грешките и пропуските в документацията, което е причина в момента да има много откази, водещи до загуба на ценно време и средства.

В дейността на Агенцията по вписванията през последните години се наблюдава известен напредък по отношение на смекчаване на бюрократичните процедури. В момента регистрацията на фирма става за 3 работни дни, като това е срока в който Агенцията трябва да се произнесе, дали ще впише новото дружество в Търговския регистър. Отбелязваме значително ускоряване на процедурата, като само преди година за регистриране на фирма се чакаше повече от месец.

Увеличава се дела на подадените заявления за регистрации на фирми по електронен път. С промените в Закона за Търговския регистър (ЗТР) от началото на годината ако има пропуск в документацията, Агенцията може да даде предписание за отстраняването им в определен срок. Преди това се даваше директен отказ, което значи че държавната такса автоматично се губеше.

Ако идеята за оптимизация на процедурата в рамките на 1 час се осъществи, това ще е доказателство, че българските институции все пак са способни да се отърсят от закостенялата си организация на работа. За целта обаче освен добра воля, трябват и значителни инвестиции в преработката на информационните системи, обучение на служителите, както и промени в нормативната уредба. Но не е необходимо да „откриваме топлата вода”, просто трябва да се следват доказаните европейски практики в тази посока.

Безспорен отличник по отношение на начина на въвеждане на ефективно електронно правителство е Естония. С вградения във всяка лична карта електронен сертификат, всеки естонец има достъп до многобройните електронни услуги във всяка сфера на обществения и стопански живот.  Значително по-ниската цена на услугите по електронен път стимулират хората масово да ги използват. А с това се постига освен намаляване на разходите и пестене на времето на гражданите и бизнеса и разширяване на възможностите за правене на бизнес. Това може да става по всяко време и навсякъде. Например, регистрирането на нова фирма в Естония отнема само 18 минути!

HTML код на статия

Автор: RDM


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар