Финансови инструменти за печалби от прогнози на форекс пазара

Валутните пазари са доста непредсказуеми. Новините около кризата в еврозоната, решенията на Европейската Централна Банка, както и спекулациите около печатането на определени валути карат форекс пазара да става все по-нестабилен, а търговците все по-нерешителни в прогнозите си. Повечето инвеситиори избягват да отварят позиции, тъй като предвиждането на движението в цените на котировките е доста сложно в момента. От друга страна, цялата тази обстановка е доста добра възможност за спекулативни печалби. За тази цен трябва да се подберат правилни финансови инструменти.

 

Според форекс анализатори, едни от най-подходящите инструменти за тази цел са бинарните валутни опции. Те се използват за купуване на актив на определена дата, без да е задължително сделката да бъде извършена. Както знаем, при “Call”опцията имаме право да купува базовия актив, а при „Put“ опцията купувачът има право да продаде базовия актив, съответно на предварително установена дата и цена. Бинарните опции се имплементират с цел да се спекулира с движението на валутни двойки. Те се класифицират като „no touch“ или „one touch”, като това определение е свързано с това, дали до прогнозираната стойност ще се стигне. Чрез бинарните опции може да се изграждат стратегии както в краткосрочен, така и в дългосрочен инвестиционен план.Ползването им ви позволява да търгувате с малки суми, като предварително планирате колко ще спечелите. Ако при обикновените Ванила опции можем да търгуваме на марджин, при Бинарните опции това не е възможно. Това е така, защото предварително се знае на каква цена и на коя дата ще се търгува, а стойността им се определя спрямо определено ниво, до което цената или достига, или съответно не достига. Когато става дума за бинарни опции, трябва да споменем и термина „премия“, който всъщност обозначава стойността на бинарната опция. При Оne-touch опция трейдъра заплаща премия предварително. Ако до датата на падеж цената достигнепредварително определеното ниво, то тогава купувачът печели цялата стойност на опцията. Реалната печалба всъщност е стойността на опцията без платената премия. Ако нивото не бъде достигнато, купувачът губи предварително платената премия. При No-touch опцията целта е пазарната цена да не достигне предварително определено ниво.

HTML код на статия

Автор: bgstocks


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар