В търсене на специалист по геодезически услуги

На село аз и моите роднини имаме доста наследствена земя. Обадиха ми се, че трябва да отида, защото местната поземлена комисия започнала да разделя имотите.Помолиха ме да потърся някаква фирма, която извършва измервателни услуги.Но как да намеря такава фирма, при положение, че аз бях в столицата, а селото ми в отдалечен район.Кой щеше да се съгласи да предостави геодезически услуги на хора от далечната провинция.След като се прибрах на село, се събрахме всички роднини.Оказа се, че наистина имаме нужда да ползваме помощта на специалисти-геодези, защото едни други собственици, наши съседи, претендираха, че част от декарите земя, които ни се полагаха, били не отсам гората, а чак от другата страна на язовира.За да се реши спора, поземлената комисия имаше нужда от фирма, от екип, който извършва геодезически услуги. На другия ден няколко души пообиколихме местността, за да придобием по-ясна представа.После отидохме до близкия град, където посетихме общината, служба кадастър.Там се позаинтересувахме, дали могат да ни намерят, или препоръчат, специалист, който да извършва геодезически услуги.От службата ни увериха, че при тях има такъв специалист, но той бил много зает в момента. Посетихме една частна фирма, която ни препоръчаха като вариант.Оказа се, че нейните служители наистина предоставят геодезически услуги.Научихме обаче, че под такива услуги могат да се разбират различни дейности. Геодезически услуги можеше да значи и изготвяне на топографски карти на местността, използване на специални самолети за заснемане на големи и обширни терени и местности, и дори сателитни снимки, за картографиране на земната повърхност. В тази фирма извършваха различни видове геодезически услуги, но точно със земеизмерване и установяване на граници не се занимаваха. Оставаше човекът към служба кадастър и геодезия, при общината. В уречения ден, човекът дойде, като в колата си бе натоварил интересни уреди, с които щеше да извършва измерванията.Докато пътувахме към местността, го попитахме, само той ли предоставя такива геодезическа помощ в района.Той вдигна рамене и каза, че за съжаление, само той се занимавал с това. Всички се нуждаят от такива геодезически изследвания, но ние сме отдалечен провинциален район, тук трудно ще се развие този занаят, поклати глава той. Повечето по-големи фирми, които се занимават с такива и подобни геодезически услуги, се създават в по-големите областни центрове , в столицата и разбира се по курортните градчета. Само че ние не бяхме на Черноморието, уви. Той ни разказа, че по морето било много изгодно, ако се занимаваш с подобни измервания и изчисления. Освен това, подчерта той, там, подобни геодезически услуги се заплащали много добре. Когато пристигнахме, специалистът се захвана веднага за работа. А ние по-късно обсъдихме дали да направим някакъв подарък на този съвестен служител. Той предоставяше своята помощ на целия район, но намери веднага време и за нашия проблем.

www.precizinjenering.com

HTML код на статия

Автор: nadyatsvetckova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар