Каломаслоуловители

Каломаслоуловители

 

Каломаслоуловителите са съоръжения, изработени от полипропилен или друг материал и имат кръгла или правоъгълна форма. Предназначени са да отделят вещества-замърсители, които са неразтворими в отпадните води и дъждовната вода, преди тя да бъде заустена в природата или канализацията. Най-често приложение намират по бензиностанции, автомивки, паркинги, производствени цехове и други.

 

Дъждовната вода, попаднала върху асфалта на пътя, отмива много замърсители като кал, глина, камъчета, листа и петролни продукти. За да се предпази природата от тези замърсители се ползват каломаслоуловители.

 

Самото съоръжение е съставено от две отделения – калоуловител и маслоуловител. За да се пречисти водата се използва принципа на разликата в относителните тегла на замърсителите спрямо водата. Калта, пясъка и камъчетата са с по-голямо тегло и потъват, така се получава утаяване, а нефтените продукти са с по-ниско тегло и изплуват на повърхността на водата.

 

Каломаслоуловителите действат на следния принцип:

  • Преминават през първата секция на съоръжението, т.нар. утаител. Там твърдите, неразтворими части като листа, пясък, дребни камъчета и други, се утаяват на дъното.
  • Във втората секция има устройство, наречено ректификатор. Той отговаря за улавянето на петролните замърсители, попаднали във водата. Петролните продукти са с по-ниско относително тегло и изплуват на повърхността на водата. Тя преминава през ректификатора, а нефтените натрупвания се улавят от устройството.

 

Тези съоръжения има класове, по които се различават отделните видове. Разликата между моделите е в процента на пречистване, който гарантират.

 

Клас 1 – сепаратори с филтър, който осигурява най-малко 99,5% или максимално допуснатото количество нефилтрирани нефтени продукти – 5 мг/литър вода, съгласно БДС EN 858 : 2003. Това количество се отнася за пречистена вода, която се зауства в природата. Каломаслоуловителя от този клас е изграден от две отделения, като в първото се пречистват калните наноси, а във второто нефтените замърсявания. При някои модели от  Клас 1 има включен Байпас. Той служи за предотвратяване на запушване на съоръжението при интензивни валежи. Практично решение при по-малки модели на каломаслоуловителя.

Клас 2 – сепаратори за пречистване на вода с изходно пречистване минимум 97%, т.е допускате се най-много 100 мг/литър вода. В това съоръжение няма вграден микрофилтър и се заустват към пречиствателна станция или канализация.

 

Каломаслоуловителите са за подземен монтаж и трябва да се вземат предвид някои особености:

  • При наличие на подпочвени води с високо ниво, съоръжението трябва да се укрепи, за да не бъде разместено от тях. Най-добре е да се отлее бетонна плоча, върху която каломаслоуловителя да се закрепи с въжета или полиестерни колани. При съоръжения с обем над 2500 л. трябва да се укрепи най-малко на 3 места.

 

  • Почистването на седиментите и отделените нефтени отпадъци става с изпомпване от лицензирана фирма.

 

Някои модели имат функции за алармиране при повишаване нивата на прихванатите кални и маслени замърсявания.

 

Източник: http://iliyanmarinov.blogspot.com/2013/04/blog-post_4.html

HTML код на статия

Автор: public_stat


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар