Необходимост от разработване на търговската марка

Откакто съществува писаната история, човешките същества последователно се стремят да определят смисъла на живота, чрез набор от свещени убеждения. Формирали са се общности, в които мъжете и жените се събирали и живеели заедно съгласно общ набор от ценности и принципи. Свещените убеждения, споделяни в тези общности, обикновено са били “прикачвани” към някакъв физически обект, който е придавал конкретно доказателство, че убежденията са солидни. Необходимостта от разработването на силна търговска марка се състой в това да са обединят тези хора за да преоткрият себе си в дадения продукт. За целта трябва да бъде направено възможно най-стеснено сегментиране. Така потребителите ще могат по-лесно да открият себе си в предлагания продукт.

Търговските марки представляват хармонично съчетание между марково наименование и марков знак, чрез който стоките на един производител се разграничава от стоките на други,те определят продукта и го разграничават от конкурентната стока. Колкото повече един продукт има своя собствена индивидуалност, толкова по-голяма стойност притежава. Търговските марки предлагат на потребителите гаранция за качество, услуга, стойност и нововъведения. Ползите който носят “брандовете” са водещи за потребителите: търговската марка позволява на потребителите да се ориентират по-добре в широката гама от едни и същи стоки. Освен това тя предполага по-голяма сигурност при потребление на стоките, защото марката е символ на определено и същевременно достатъчно равнище на качеството. Купувайки една маркова стока, потребителят е сигурен в нейните свойства, трайности комплексност. Това е особено важно за лекарствата, хранителните стоки, за превозните средства, както и за всички останали стоки. Докато за притежателя на марковата стока ползите са потребителски, то за продавачите ползите са икономически.

Търговската марка ориентира потребителите към плаха първа покупка, сигурна втора и уверени следващи покупки. Това означава ефективно използване ресурсите на продавачите и още повече по-малко загуби от непродадени стоки. Сигурните продажби създават предпоставки за стабилизиране и увеличаване на търговските обороти и за повече печалби.

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 5.5 от 6 звезди. (от 2 гласа)
Необходимост от разработване на търговската марка, 5.5 out of 6 based on 2 ratings

Напиши коментар