Прехвърляне собствеността на МПС

Прехвърляне собствеността на МПС

Като начало трябва да отбележа, че статията се отнася за продажба или дарение  на леки автомобили, ремаркета с товароносимост повече от 10 тона, колесни трактори и мотоциклети с над  350 куб.см двигателен обем, които са били регистрирани на територията на България.

Прехвърлянето на собствеността, било то продажба или дарение, се осъществява, чрез нотариално заверен писмен договор, за което е нужно предварително да се уговори час при нотариус за сключването му. Първо нотариусът извършва проверка на самоличността на двете страни, преглежда документите за собственост, за платени данъци и предложен проект за самия договор. Той трябва да обърне внимание за наличието на обезпечителна мярка върху имуществото

Изискванията за продавача:

-да е дееспособен, пълнолетен гражданин. Ако не отговаря на това условие трябва да е законно представен от попечител/ с разрешение от Районен съд/;

-ако няма възможност да присъства на сделката, трябва да има упълномощен представител.

При прехвърлянето се съставят и изискват:

  1. Писмен договор за покупко- продажба на МПС, който да отговаря на изискванията на чл.183 от ЗЗД. Можете да го съставите Вие, ако изпитвате затруднение с клаузите може да потърсите помощ от адвокат. Нотариусът също може да свърши това.
  2. Документ за собственост на продавача- договорът, с който е закупил МПС-то, както и свидетелството за регистрация /талон/, ако то съдържа имената на собственика.
  3. Документи за самоличност на продавача и купувача.
  4. Пълномощно от продавача, в случай, че той не може да присъства /нотариално заверено/. Ако е починал- удостоверение за наследници за наследодателя.
  5. В случай, че продавачът е недееспособен или непълнолетен, документ  за законния представител, както и Акт за раждане на малолетен.
  6. Полица по застраховка „Гражданска отговорност”- за съответната година.
  7. Документ, удостоверяващ платения данък върху МПС от продавача за предходната година. Ако е платен и за текущата година, то това задължение отпада за купувача.
  8. Документ, удостоверяващ платения данък към общината по чл.44 от ЗМДТ- данъкът, начислен при придобиването на въпросното МПС. Ако го платите пред нотариуса, то вземете бележката, с която по-късно ще докажете пред данъчната служба за внесен данък при придобиването.
  9. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписване, когато едната от страните по договора е юридическо лице, както и Пълномощно от предприятието, ако не присъства негов законен представител
  10. Нужно е да присъства лицензиран преводач на сделката, като едно от лицата не говори български език и  документите да са преведени на неговия език.

За закупените извън България МПС-та нотариална заверка на договора не се изисква.

След нотариуса, следва регистрация в КАТ- в срок от две седмици и деклариране на новопридобитото имущество пред Общината- в срок от два месеца с попълване на декларация по чл.54 от ЗМДТ.

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Прехвърляне собствеността на МПС, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар