Производство на пътни знаци – по-добрият избор

При избор на фирма за производство на пътни знаци, основните критерии трябва да са: спазване на нормативните изисквания и регламенти, качество на материалите, цените, устойчивост на табелите и фолиото. Цената е важен критерий, но не трябва да се пренебрегват качествата на материалите и устойчивостта на знаците към времето и промените в атмосферните условия.

пътни знаци

Напоследък се появиха много фирми, които предлагат изработване на пътни знаци на по-ниски цени, но с изключително ниско качество. Пътните знаци, които те предлагат, променят цвета или осветеността си след много кратко време.  Това налага тяхната честа подмяна. Контролът по състоянието на пътните знаци не се спазва стриктно навсякъде, особено в по-малките населени места. В София контролът е доста по-голям, но и движението е по-натоварено отколкото в малките градове или в извъннаселените места. Честата смяна на некачествени пътни знаци води не само до повече финансови средства, но и до увеличаване на опасността от нарушаване правилата за движение и, съответно, до пътно-транспортни произшествия. Затова е от особено значение изборът на фирма производител на пътни знаци, да не е случаен. Българските стандарти са аналогични на европейските. Според тях светлоотразителните покрития на знаците се разделят в три класа, най-високият клас може да се вижда ясно и в най-лошо време – мъгла, дъжд и през нощта.  Ако се избере фирма, работеща съгласно нормативните изисквания, пътните знаци могат да съхранят светлоотразяващото си покритие до 12 години.

Качественото производство на пътните знаци е от огромно значение за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия по пътищата. Важно е не само да се спазват всички приети регламенти относно качеството, но и устойчивостта на знаците на времето и атмосферните промени. Освен пътните знаци, голямо значение за безаварийно и внимателно пътуване по пътищата имат и пътните маркировки. Боите, които се използват за маркиране на пътната маркировка, трябва също да отговарят на определени критерии и изисквания. Основните цветове на тези бои са бял и жълт съгласно изискванията. Полагат се на хоризонтална пътна маркировка на пътища и автомагистрали, паркинги, детски и спортни площадки и трябва предварително да са грундирани със специализиран грунд за хоризонтална пътна маркировка. Боите трябва да притежават и добри експлоатационни качества, което води до тяхната устойчивост, да имат еластичност, и устойчивост на вода и бензин. При полагане на пътната маркировка от значение е и видът на пътната настилка. В повечето случаи качествените бои за пътна маркировка могат да се полагат върху стари асфалтови, но и върху бетонови повърхности.

Пътното строителство е един от най-важните отрасли. Качественото изпълнение на инфраструктурни обекти гарантира не само запазване доброто състояние на автомобилите по републиканската пътна мрежа, но и намалява броя на пътните инциденти. Изборът на фирма, производител на пътни знаци и полагане на пътна маркировка, е от огромно значение и важност. Защото с качествени пътни знаци и надлежно поставена маркировка, може да се намалят пътните инциденти и дори да се спаси човешки живот. 

 

 

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар