Процедура по вписване на нова фирма

Процедурата по вписване на нова фирма, вече е значително улеснена. Преди време всички фирми се вписваха към съдебната палата по местоживеене. От края на 2009 година обаче, закона се промени и Агенция по вписванията и по точно Търговския регистър пое длъжността по регистриране и вписване на новите фирми. Това задължи и пререгистрирането на ЕТ и други търговци, които трябваше да преминат до края на 2010 година към новия Търговски регистър за да продължат да работят.

За щастие сега всичко е много по-лесно и новите фирми се вписват с много по-улеснена процедура. Търговския регистър разполага и с онлайн система, чрез която начина за подаване на документи е улеснен, а таксите – двойно по-ниски. Все още остава опцията документите при регистрация на фирма да се подават и на място – пред гишетата в съответните приемни на Търговския регистър. Друг плюс е при новата система на Търговския регистър е отпадането на редица бюрократични спънки и процеси, които трябваше да се извършат за да се завърши процеса по регистриране на една нова фирма. Това беше например обявяването на фирмата в НАП, чакането за картонче с булстат номера на фирмата от регионалното статистическо бюро и ред други. Всички те взети заедно правеха процеса по регистриране много по-тромав.

В момента регистрацията протича много по-улеснено. Отпаднаха картончетата с булстат и вече има нова система чрез която се вписват новите фирми. Всяка фирма има Единен Идентификационен Код (ЕИК), който замества стария Булстат номер и изпълнява същата функция. Той се получава и можете да го видите веднага от вписването на новата фирма в Търговския регистър, което е 6-7 работни дни. Не е за подценяване факта, че вече администрациите на НАП, НОИ и Търговския регистър са свързани и си сътрудничат автоматично. Тоест при вписването на вашата фирма, това се отразява и по другите институции и не е необходимо вие да ходите и да обявявате допълнително това вписване към НАП или на друго място.

Единственото задължение, което остава за собствениците на нови фирми е обявяването на осигуряването към НАП, от датата на започване на дейността на новата фирма. За започване на дейност на новата фирма се счита всеки един документ, който е издаден от или на името на фирмата – приходни или разходни фактури и всички други документи. Заявлението става, чрез подаване на една обикновенна справка за самоосигуряване към НАП по местоживеене. В него се попълват данните на съдружника, който ще се осигурява и се избира осигурителния процент. Например при ЕООД и ООД, имате право да избирате по-висок или по-нисък осигурителен процент.

Счетоводна кантора :  КТК Консулт

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар