Стресът и Два важни въпроса за Нас

Стресът в нашето общество е много по-голям отколкото е бил по-времето на нашите предци и изобщо в историята на човечеството. Той идва под-всякаква форма, от всевъзможни външни източници и от нашите собствени страхове и тревоги, атакувайки безмилостно нашето същество. Какво точно обаче е стреса, какви видове са стресовете и което е по-важното-какво може да се направи за да се намали или елиминира ! Стреса се изразява с една дума и тя е напрежение, което  действа от време на време или постоянно в определени ситуации. Той бива физически-получаван от постоянна напрегната физическа работа, емоционален-получаван от наши страхове и/или желания плюс сблъсъка ни с други хора, умствен-получаван от много работа с умствени задачи и затормозяване и радиационен-получаван от нашите, понякога твърде индивидуални реакции към радиациите от електрически уреди, компютри, атомни централи, магнитни,слънчеви и други подобни излъчвания заедно с високо децибелните шумове заобикалящи нашата среда на живеене. Независимо обаче дали това са външни или вътрешни стимули има три въпроса, които може да си зададем и съответно да действаме, като си отговорим честно и прямо.

Въпрос Едно:
Кой човек или хора активират тези реакции на стрес в нас и как може да се махнем от човека, хората или да се адаптираме по-някакъв начин ?

Въпрос Две:
Коя ситуация/ситуации активират тези реакции на стрес в нас и как може да се махнем от съответната ситуация или ситуации или да се адаптираме по-някакъв начин ?

Въпрос Три:
Има ли около нас прекалено много електрически уреди, компютри и/или излъчвания от други източници и как може да се махнем от обстановката или да се адаптираме по-някакъв начин ?

Разбира се има много техники, методи и действия, които да предприемем за нашата защита срещу стреса, но моето мнение е че винаги трябва да започваме лечението, задавайки си тези три въпроса. По-лесно казано, отколкото може да бъде направено, но усилията си струват и винаги ще се възнаградят по-някакъв начин този, който опита.

HTML код на статия

Автор: healingwithin


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар