Трудовата медицина през различни гледни точки

Какво е трудовата медицина за работодателите?

Разходи, разходи, разходи… Всеки достигнал управленска позиция прави всичко възможно да ги ограничи до колкото е възможно. Поради тази причина трудовата медицина не е особено симпатична на управителите на всяка фирма, защото освен задължителна, тя е и сигурен разход. Разпоредбите на службите по трудова медицина, също не се нравят на шефовете, т.к. те са свързани безспорно с по-безопасно работно място, но по-безопасното работно място, вкл.:
– забрана за пушене в офиса, т.е. времето за почивка се удължава, особено при най-пламенните пушачи, което за фирмата си е загуба на пари;
– задължителни почивки на всеки час, задължително, ако работите на компютър, т.е. пак няма изгода за работодателя;
– осветление, което не дразни;
– зеленина в офиса;
– комфортна работна атмосфера;
– работа без дискриминация на работното място;
– и още много компоненти, увеличаващи разходите.

Какво е трудовата медицина за служителите?

Една от най-хубавите разпоредби свързани с отдаването на труд. Трудовата медицина е предназначена за следене на безопасните условия на труд и е безспорно е насочена в интерес на работниците/служителите.

Законът задължава работодателите поне веднъж в годината да предоставят на наетите от тях лица достъп до безплатни за последните медицински услуги по проверка на здравето им, очен лекар, уши, нос, гърло и т.н.

Също така всеки работодател е длъжен да предостави безопасни условия на труд. Ако смятате, че обстановката в която работите е опасна за здравето или живота Ви, а длъжността Ви не е такава, винаги можете да подадете жалба, на която ще бъде обърнато нужното внимание.

Ако работите на трудов договор, то трябва да сте получили от управителя на фирмата и длъжностна характеристика. Ако нямате такава винаги можете да я изискате и работодателят е длъжен да Ви даде. Длъжностната характеристика е във Ваша полза, т.к. описва задълженията за които сте наети и получавате заплащане. Също така и работното време. Работа, която извършвате извън описаните в длъжностната характеристика задължителни часове подлежи на допълнително заплащане, което е хубаво да изискате. Същото важи и за извършвани дейности за работодателя Ви извън описаните в длъжностната характеристика.

Важно е да знаете правата си, защото никоя служба по трудова медицина няма практика и не е възможно всеки ден да следи фирмите за които е отговорна спазват ли разписанията й. Проучете коя служба по трудова медицина обслужва фирмата в която работите и при нужда специалистите в нея ще откликнат на запитването Ви.

Какво е трудовата медицина за службите по трудова медицина?

Както всяка друга работа начин за осигуряване на доходи, но има и благородна част, т.к.служителите в тези служби работят за опазване на здравето на всеки от нас.

Прочетете за работата и трудовата медицина

HTML код на статия

Автор: gbrezin


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Трудовата медицина през различни гледни точки, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар