Българските заложни къщи

Погрешно в обществото ни се смята, че банките и заложните къщи са два конкуриращи се субекта в сферата на потребителското кредитиране. Това обаче няма как да бъде вярно, защото ако в действителност клиентите и продуктите предлагани и от едните и от другите бяха еднакви банките със своя значителен финансов ресурс отдавна да бяха елиминирали заложните къщи като свой конкурент. Всъщност в последно време се наблюдава интересната тенденция клиентите да бъдат едни и същи, но кредитните продукти, които те използват да бъдат съвсем различни.

Словосъчетанието „заложна къща” най-често е синоним на финансови проблеми, семейни драми, некоректни лихвари и т.н. А вина за това отношение към този род институции има главно литературата и творческата фантазия на автори като Достоевски, Балзак, Зола и други, които в произведенията си рисуват къщите кредитиращи срещу залог в изцяло тъмни краски. За щастие обаче на хората в този бизнес голяма част от клиентите не са толкова запознати с класическата литература, а на откровените глупости, които тиражират българските вестници по темата заложни къщи отдавна никой не вярва. Днес този род институции са просто един от многото начини да бъдат получени максимално бързо на заем пари, като се спести унижението те да бъдат търсени от роднини и приятели.

Клиент на заложната къща може да стане всеки български гражданин, който е навършил пълнолетие. При това за да се възползва от услугата кредит срещу залог не е нужно доказване на платежоспособност или да се изтъкват цели, за които ще се използва отпусната сума. Единственото, от което се нуждаете отивайки в заложна къща е лична карта и вещ, която да бъде заложена. В това се състои и основното предимство на заложната къща – възможността да бъдат получени бързо пари без каквито и да е формалности.

Как всъщност работят българските заложни къщи?

По правило кредитиращите срещу залог институции предоставят неголеми като размер парични заеми за срок от 1 до 30 дни. Размерът на отпусканите като заеми суми са в зависимост от моментната стойност на залаганата вещ и от това колко бързо същата се обезценява. Например телевизорите, мобилните апарати и др. домашна електроника изключително бързо губи от стойността си, даже да е абсолютно нова. При залогът служителят в заложната къща отчита този факт и дава цена, около 50% от тази, на която дадената вещ се търгува в момента. При залагането действа презумпцията, че вещта няма да бъде откупена от собственика, и ще се налага да бъде продавана, за да се възвърне направената под форма на заем инвестиция. Въпреки широко разпространеното мнение обаче, по-голямата част от хората успяват да откупят вещите си и в зависимост от политиката на фирмата процентът на откупените вещи може да достигне и до 90. В същото време ако желаете да заложите златните си бижута, можете да получите в зависимост от борсовата цена, състоянието, модела и оценка от 70-80% от цената.

Всеки, който е посещавал заложна къща знае, че служителите в тях оценяват залаганите вещи по свое усмотрение. Колкото един клиент е по-редовен, толкова по-висока цена получава за своите вещи, а редица заложни къщи предлагат и преференциални условия на хората ползващи редовно услугите им. Въпреки, че на пръв поглед лихви от 5 до 20 % на месец да изглеждат много, то като правило заемите от заложни къщи много рядко се ползват за период повече от 30 дни и при всички положения са по-изгодни от офертите на фирмите за бързи кредити, които реално са конкурентите им в сферата на експресното потребителско кредитиране.

HTML код на статия

Автор: Лазар Белев


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 3 гласа)
Българските заложни къщи, 6.0 out of 6 based on 3 ratings

Напиши коментар