Всички декоративни дървета подлежат на геодезическо заснемане

Всички декоративни дървета в града, независимо от собствеността, подлежат на геодезическо заснемане. Това е начин за по-строг контрол върху строителството и строително-ремонтните работи. Чрез геодезическо заснемане общината картотекира всички дървета в границите на града. Често се случва хората, строящи сгради или извършващи ремонти по улиците, да решат, че дадено дърво им пречи и ако не знаеха, че то е картотекирано и утре ще им бъде потърсена сметка, спокойно биха го отсекли. Гражданите едва ли биха реагирали (освен при драстични случаи), тъй като живеят с мисълта, че щом работници отсичат определено дърво, то те имат разрешение, действат по план и пр.

Нещо повече, още когато биват представени архитектурните, строителните и градоустройствените планове, общинските власти би следвало да ги съобразят с наличните дървета, които са ясно видими вследствие на проведеното геодезическо заснемане, без което нито един план не може да бъде одобрен. Съответно чиновниците от общината би следвало да сравнят едното и другото геодезическо заснемане. Това, което са направили фирмите, кандидатстващи за одобрение на определен проект, и онова, което самата община е извършила, за да има много точна представа от дървесните видове, растящи на територията на града. При открити несъответствия би следвало да се извърши ново геодезическо заснемане.

Това е един цивилизован подход към природата, към озеленяването на града, което от ден на ден става все по-важно при растящото замърсяване от трафика, при все по-стресовия начин на живот. В последните години самите граждани и редица техни сдружения реагират болезнено на всяко посегателство върху и без това винаги недостатъчната зеленина на градовете. В този смисъл доброто геодезическо заснемане е онази документация, която може да служи като неподлежаща на съмнение основа за търсене на изход в спорни ситуации. Всеки от нас е бил свидетел било на живо, било по телевизията на безумни спорове имало ли е тук дърво, или не. Изсъхнало ли е било, живо ли е било, развиващо се, закърняващо и прочее. На всички тези въпроси би трябвало общината да може да отговори във всеки един момент. Защото да бъдат картотекирани дървесните видове на града не означава просто да имаме бройката и местоположението на всяко дърво , но и сведения за възрастта му и неговото състояние. Едва при това положение би могло общината да бъде авторитетен арбитър на възникнали противоречия между гражданството и строителните фирми например.

При всяко положение градоустройствен план без геодезическо заснемане, а оттам и без точни сведения за наличните дървета в града, би бил неприемлив, би будил присмех и неодобрение от страна на гражданите.

HTML код на статия

Автор: nadyatsvetckova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар