Електромеханични срещу полупроводникови релета

Релетата са устройства, които използват малко количество от електричеството, за да контролират по-големите кръгове от ток във веригата. Понякога на потребителите им се налага да направя избор между електромеханични и полупроводникови релета. Изборът между двете устройства зависи от изискванията на веригата, в която ще бъде включено устройството. Освен това, трябва да се вземе предвид и средата, в която електромеханичните или полупроводникови релета ще превключват. Потребителите, които са на път да направят избор, трябва да предположат и рамката от време, в която устройството ще работи. Естествено, под внимание ще се вземе и факторът на цената.

 

Подвижност

Механичните релета използват електромагнит, за да задвижат елементите си. Те превключват електрическата верига, но е възможно да се появи пауза или електрически контакт. Полупроводниковите релета са изработени така, че да нямат движещи се елементи. Те получават електрически сигнал, който предават благодарение на LED светлина. Светлината се разчита от превключвателя. По време на всички тези процеси устройството остава в покой.

 

Това е една от предпоставките за дългия живот на полупроводниковите релета. Липсата на движение не оставя възможност за захабяване на елементите. Поради тази причина те могат да се използват в продължение на много време, без да се налага да бъдат поправяни. Това не важи за другия вид релета. Освен това, трябва да се отбележи, че полупроводниковите релета нямат нужда от поддръжка.

 

Шум

Всички механични релета създават ниски нива на шум. Причината за това е движението на частиците на устройството. Полупроводниковите релета не издават никакъв звук по време на работа. Това означава, че те са подходящи за употреба в помещенията от дома и офиса.

 

Шок и вибрации

Електрическите вериги често са подложени на шок и вибрации. Тези явления са в състояние сериозно да повредят механичните релета. Това ще причини проблеми в цялата верига, която няма да може да се включва и изключва. В последствие ще се наложи устройството да бъде поправено или изцяло заменено. Полупроводниковите релета са устойчиви на шока и вибрациите, които могат да възникнат в електрическата верига. Те могат да понесат много повече такива явления.

 

Изисквания за захранването

Полупроводниковите релета изискват по малко енергия, за да работят. Заради устройството, което имат тези елементи, при тях е невъзможно да се наблюдава нагряване и разход от такъв вид. Това прави полупроводниковите релета много по-икономични. Намотката, която участва в устройството на механичните релета, често се нагрява, като по този начин изразходва по-голямо количество енергия.

 

Искри

Механичните релета са разработени така, че да предизвикват малки електрически искри по време на превключване. Това не важи за полупроводниковите релета. Те не предизвикват искри по време на превключването на електрическата верига.

Това е изключително важно, когато устройствата трябва да се използват в среда, която може да е податлива на експлозия. В такава ситуация се използват единствено полупроводникови релета, защото те са в състояние да изолират двете електрически вериги една от друга, като все пак работят едновременно.

 

Пълно прекратяване на връзката

При повреда полупроводниковите релета са в състояние да причиняват т. нар. „фалшиво превключване”. Това може да повреди устройството, с което работят. Това е много по-малко вероятно да се случи, ако се използва механично реле.

Полупроводникови и електромеханични релета можете да намерите и в онлайн магазинната мрежа от сайтове като vikiwat.com.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар