Използване на осцилоскопи за визуализиране на два сигнала

Осцилоскопите са измервателни уреди, които служат за визуализация на различни физични процеси, които остават невидими за човека. Такива са например електрическите и звуковите вълни. Благодарение на осцилоскопите ние може да виждаме модела на вълните. Това е много важно за физиците, както и за инженерите. Освен, че вълните стават видими, с помощта на осцилоскопите те могат да бъдат изследвани. Информацията се складира в паметта на устройството и може да се използва за по-нататъшни изследвания. Тази възможност за складиране на данни се използва в научните среди през последните десетилетия и е наистина много полезна.

Освен това осцилоскопите имат все повече полезни функции. Към уредите са поставени допълнителни входове и канали, което означава, че могат да се наблюдават няколко вълни едновременно.

Какво ви трябва?

На първо място трябва да си набавите измервателните уреди. Потърсете осцилоскопи, които имат функцията за измерват две или повече вълни едновременно. Освен това ще трябва да се снабдите и с два чифта сонди. Това са трасетата, които се свързват с осцилоскопите и предават информацията към дисплея на машината. Винаги е добра идея да се снабдите с книжката с инструкциите, която производителят е приложил. Обикновено там се съдържа всичката информация за осцилоскопите, от която имате нужда, за да използвате всички функции на уреда и да направите необходимите измервания.

Какъв е процесът?

Свържете комплекта от сонди към жаковете, които са отбелязани като канал 1. Повторете действието са втория комплект сонди, като преди това локализирате жаковете, които отвеждат до канал 2. Следва да включите уреда, затова трябва да натиснете бутона за включване. Повечето осцилоскопи използват традиционни бутони в това отношение.

Включете двете сигнални трасета. Регулирайте изходите на осцилаторите до около два волта. Определете честотата на един осцилатор до около 1000 Hz и от друга страна до 2000 Hz. Няма нужда честотата да е точна. Задаването на тези честоти са настройките на осцилоскопите. Това означава, че уредът ще започне да отчита напрежението и времевата рамка, за да даде честотата на вълните, които искате да измерите.

Следващата стъпка, която трябва да предприемете е да зададете времевата рамка, която да важи за всяко деление. Задайте контролът на 1 милисекунда на деление. Това трябва да важи и за двата канала, и за всяко деление.

Настойте позицията на вълната за двата сигнала. Това означава, че ще трябва да намерите правилното отношение между напрежението и времевата рамка. Трябва да настроите дисплея на осцилоскопите така, че да се получава правилна синосуида. Имайте предвид, че горната следа на сигнала е заключена и стабилна, а долната няма такива качества.

Осцилоскопите имат нужда от още малко помощ, за да започнат измерванията. Регулаторите трябва да се настроят за канал две. Вероятно ще забележите, че долната следа се стабилизира. Промяната на изходните вълни и честотите на осцилаторите започват да се отразяват на дисплея. Много е важно да се отбележи, че двата канала на осцилоскопите са независими един от друг. Това означава, че можете да следите промените, които настъпват в двете вълни, те няма да се влияят една от друга. Това е изключително полезна функция, когато става дума за ефективност на осцилоскопите. Те позволяват на измерващите да следят промените, които настъпват едновременно за две или повече вълни.

HTML код на статия

Автор: dobringeorgiev


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар