Инкасо услугите на Боду СОД в улеснение на фирмената дейност

Важна част от дейността на всяка съвременна компания се явява боравенето с парични потоци, тяхната оптимизация, превозът на определени ценни пратки или товари. Освен, че тези дейности изискват време за тяхното извършване са необходими специалисти с опит зад гърба си. Това е гаранция, че дейностите ще се свържат качествено и своевременно. Предвид тези факти много съвременни компании избират да се доверят на външен партньор за тези специфични дейности. Важни критерии при избора на този партньор се явяват – пазарната репутация, предлаганите условия, качеството на извършване на работата. Пример за фирма с добра пазара практика, спечелила доверието на много клиенти, е Боду СОД. Тя откроява сред другите фирми с висококачествените услуги, които предлага и компетентния екип от специалисти. Тези отличителни черти на фирмата са и причината тя да заема едни от водещите позиции в бранша.

В портфолиото на фирмата са включени услугите ескорт и превоз на пари и ценни пратки. Дейността по ескорта се осъществява на територията на цяла България и се извършва от специализиран екип с умения в областта. Сътрудниците по охрана са с дългогодишен опит в опазването на сигурността при екстремни условия. Услугата ескорт се координира от дежурен център и с помощта на радио и GPS – връзка.

За да осигури максимална сигурност при превоза на пари или ценни пратки, Боду СОД използва специализирани бронирани коли, намиращи се под ръководството на оперативен дежурен център. Центърът непрекъснaто наблюдава движението посредством GPS. Освен използването на специализирани автомобили и обучен персонал, при осъществяването на превоза се използва и дублирана изградена мрежа от маршрути съгласувана с РЗ на „Национална полиция”.

Боду СОД ще са Вашият надежден партньор и ако се нуждаете от обработка на парични средства. Фирмата предлага извършване на следните дейности: внасяне на суми по сметки на възложителя, преброяване на парични средства, изготвяне на дневни и месечни отчети за паричен поток, обединяване и /или разделяне на касовите наличности, захранване на обекти на възложителя с монети, обработка и замяна на монети за банкноти и обратно.

Фирма Боду СОД мисли за комфорта на своите клиенти и затова им осигурява безплатно използване на трезори за съхранение. Трезорите се отличават с високо ниво на сигурност и дискретност.

Освен гореизброените услуги, фирмата се занимава и с обслужване на ATM устройства. Денонощен мониторинг на състоянието им, отстраняване на повреди и профилактика, зареждане с парични средства, консумативи и ревизии са част от извършваните услуги. Боду СОД разполага със специално обучен и сертифициран екип от хора, при извършване на специфичните дейности.

При нужда от надежден партньор за инкасо услуги или съпровождане на ценни пратки и товари се обърнете към лидера в бранша – Боду СОД.

HTML код на статия

Автор: fikoz


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар