Какви са начините за определяне на премиите по Гражданска отговорност?

С всичките си силни и положителни страни застраховка Гражданска отговорност има двa сериозни минуса. Разбира се, обезпечението за третата страна, която може да пострада при инцидент на пътя, трябва да съществува. Това е единственият начин виновният шофьор да запази своята финансова независимост и да не изпадне в състояние на фалит. Това са много силни аргументи в полза на застраховката Гражданска отговорност. Както всяко нещо и тук може да се посочат негативните страни.

Несправедливост

Всички шофьори имат сключена застраховка Гражданска отговорност. На много малко от тях се налага да я използват. Точно това е причината те да се чувстват неудовлетворени. Плащат за продукт, който не успяват да използват. Това може да е силно демотивиращо за собствениците на автомобили. Те обаче нямат особен избор, като се има предвид задължителния характер на застраховката Гражданска отговорност. Поради тази причина застрахователните компании са разработили системата „бонус малус”. Това е система от правила и критерии, за които се вземат предвид показателите на потребителите. Системата е единственият начин да се намали несправедливостта на застраховка Гражданска отговорност.

Как се правят изчисленията по застраховката?

Застрахователните компании имат пространна статистика за движението по пътищата и инцидентите. Благодарение на тези данните, те могат да изчислят средна фиксирана цена за застраховките Гражданска отговорност. Никоя застрахователна компания не разкрива точните критерии, по които прави изчисленията. Все пак, въпреки че вероятно всяко дружество има свои специфики в изчисленията, важните параметри не могат да се променят.

Застрахователните критерии

Много от критериите, които застрахователите използват за изчисляване на цената на Гражданска отговорност са посочени в онлайн калкулаторите. Това са най-важните елементи, на които всеки шофьор трябва да обърне внимание. Част от критериите могат да се променят, но над други нямаме власт.

Например, възрастта е сериозен критерий, според който застрахователите изчисляват цената на Гражданска отговорност. Според статистиката, младите и неопитни шофьори попадат в инциденти по-често. Това е и причината, поради която застрахованите лица под 26 години получават по-висока цена за полицата си. Същото важи, ако се намирате на другия полюс. Много възрастните шофьори понякога са разсеяни или с намалено зрение. Възрастта обаче е един от факторите, на които не можем да повлияем.

От друга страна, освен времето и пространството има значение за застраховка Гражданска отговорност. Това означава, поглеждайки статистиката на произшествията на пътя, застрахователните компании са установили, че те се случват най-вече в големите градове. В тези населени места има повече коли, повече движение и следователно повече възможности да се случат инциденти на пътя. От друга страна, в малките населени места автомобилното движение не е толкова натоварено. Следователно рискът от настъпване на застрахователното събитие спада съществено. Това е обстоятелство, което всеки потребител може трудно да промени.

Един от най-важните фактори, които допринасят за увеличаване на цената на Гражданска отговорност. Това е шофьорското досие. Сигурните шофьори, които не са имали виновно произшествие в последните три години, получават по-ниски такси за Гражданска отговорност. Шофьорите, които са станали причина за инцидент на пътя, се смятат от застрахователите  за опасни, затова са склонни да ги застраховат за по-големи щети, които могат да възникнат в бъдеще.

Можете лесно да намерите най-изгодната цена за гражданска отговорност на ezastrahovane.bg.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар