Какво трябва да знаете за спояването на електронни елементи

Електронен елемент е термин, който може да се използва за множество различни неща като интегрални схеми, резистори, кондензатори, варистори, диоди и т.н. Всеки вид електронен елемент е сходен с другите видове по това, че всички те имат два, а понякога повече, електрически извода. Точно тези изводи се спояват за т.нар. печатна платка и по този начин могат да се създадат много различни електронни схеми, които изпълняват определени функции. Радиоприемниците и усилвателите например, изпълняват такива функции.

Електронните елементи обикновено се делят на три вида – активни, пасивни и електромеханични. Активните елементи в повечето случаи внасят количество енергия в дадена верига. Примери за такива елементи са тунелните диоди, електронните лампи и транзисторите.

Пасивните елементи от друга страна, не внасят енергия. Трансформаторите, кондензаторите и резисторите са едни от най-популярните пасивни електронни елементи. Електромеханичните елементи използват движещи се части, за да изпълняват различни електрически операции. Такива елементи са съединители, бутони, релета и превключватели.

Спояването на електронни елементи е изключително важна част от съставянето на една електронна схема. За целта се използва припой който действа като метално лепило, свързващо елементите в схемата. Има начини електронни елементи да бъдат свързани и без спояване, но ако искате това, което правите да издържи дълго време, спояването е най-удачният вариант.

Имайте предвид, че когато споявате електронни елементи се разтапя само припоя, а изводите на самият елемент остават здрави. За самото спояване ще са ви нужни припой, поялник и естествено електронните елементи както и платка. За поялника ще са ви необходими стойка, на която да го поставите безопасно, когато не го използвате и влажна гъба с която да почиствате върха на поялника.

Много е важно да знаете точно кои електронни елементи ще са ви необходими преди да започнете. Също така е важно да знаете къде точно и как те ще бъдат разположени върху печатната платка. Можете да си помогнете като закрепите малка бележка за всеки компонент на която пише какъв е елемента и информация за него (например: резистор #1, 100 ом). Някои елементи, като светодиодите например, трябва да бъдат поставени правилно спрямо останалите, за да функционират.

Препоръчително е да бъдете много внимателни когато споявате електронни елементи. Един поялник, например, може да достигне температура от 400 градуса и съответно да доведе до изгаряния и дори пожар. Винаги изключвайте поялника от контакта когато не го използвате. Когато е включен в контакта, винаги се уверявайте, че няма риск да се спънете в кабела.

Освен това е много важно никога да не докосвате кабел с върха на поялника и винаги да поставяте поялника на стойката му, когато не го използвате. Ако е възможно, е препоръчително да работите в добре проветрено помещение. Имайте предвид, че припоя съдържа олово. По тази причина е препоръчително винаги да миете ръцете си след спояване.

Има различни видове поялници, всички от които могат лесно да бъдат намерение в почти всеки специализиран магазин както и онлайн в сайтове като vikiwat.com, където също така има и голямо разнообразие от електронни елементи.

HTML код на статия

Автор: lindadell


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Какво трябва да знаете за спояването на електронни елементи, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар