Как се постъпва след инцидент на пътя?

Застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна, поради няколко причини. На първо място, законодателните органи са преценили, че автомобилното движение е област, която е изложена на инциденти. Полиците са разработени така, че да осигуряват защита на третата страна, която може да пострада на пътя. Тук трябва да се направи малко пояснение – застрахователната компания и застрахованото лице са първите две страни. Те сключват договор помежду си (полицата по „Гражданска отговорност”), за да се обезпечи сигурността на останалите участници в движението, които биха попаднали в инцидент.

Освен, че осигурява защита на останалите участници в движението, дава финансова стабилност и на виновника в инцидента. Застрахователната компания ще обезпечи пострадалите в инцидента в рамките на покритието. Въпреки, че застраховката е задължителна, потребителите са свободни да избират компанията, която издава „Гражданска отговорност”.

 

Задействане на „Гражданска отговорност”

„Гражданска отговорност” е застраховка, която се задейства от настъпването на застрахователното събитие. То може да настъпи в рамките на срока на договора, но може и да не се случи. В ситуация, в която потребителите на застраховката не са попадали в инцидент, то няма да получат никакво обезщетени за това. Това е единственият минус, който може да се изтъкне в застраховка „Гражданска отговорност”. Ние ще разгледаме противоположната ситуация. Настъпване на застрахователното събитие и действията, които трябва да се предприемат впоследствие.

Инцидентите на пътя могат да са много стресиращ опит за участниците в тях. Дори и леките катастрофи могат да причинят високи нива на стрес при участниците. Неприятният факт е, че в такива моменти е необходимо да се направят много неща, свързани с „Гражданска отговорност”. Има някои конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се спестят главоболия при застрахователната компания.

 

Конкретни стъпки

Участниците в инцидента трябва да уведомят полицията за настъпилия инцидент. Понякога е възможно те да не идват на място, а да се сключи двустранен констативен протокол. Тези документи се попълват от двамата шофьори на мястото на събитието и служат както документ, който индикира катастрофата. По-късно бланката ще послужи за задействане на „Гражданска отговорност”.

При настъпил инцидент на всяка цена трябва да се уведоми застрахователната компания. Това трябва да се направи от нейния клиент. Потребителите на „Гражданска отговорност” имат седем дни, за да се свържат с компанията. Това дава възможност на застрахователите да се подготвят за претенциите, които третите лица могат да предявят към тях.

 

По-сложни ситуации

В моменти, в които не може да се сключи двустранен констативен протокол, трябва да се уведоми полицията, която ще дойде на място. Участниците в катастрофата трябва да се погрижат единствено да не създават суматоха и пречки за движението. Когато такива не съществуват, следва нищо на произшествието да не се пипа.

Полицията трябва да състави протокол за автопроизшествие. В този случай това ще е документът, който трябва да се предостави на застрахователите за задействане на застраховка „Гражданска отговорност”. Участниците в инцидента могат да изискат копие от този протокол от районното управление.

Само трета страна може да има претенции по изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност”. Всеки пострадал трябва да изготви необходимия комплект от документи. Препоръчително е това да се направи възможно най-скоро, за да не закъсняват парите за обезщетение.

Повече информация за застраховка Гражданска отговорност можете да намерите на този адрес: http://ezastrahovane.bg/

HTML код на статия

Автор: ezastrahovane


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар