Корекции с огледало

Корекции с огледало

Често срещана  практика в жилищните блокове е да се поръчва допълнителна метална врата или също така решетка, които се отварят навън. Според Фън Шуй, преминаването през 2  врати не е благоприятно за потока на положителната  “ци” енергия, но всеки експерт по Фън Шуй би може  да предложи средства за премахването с корекции. Смята се, че като  добре сформирана традиция на българското строителство се прави така, че   жилищните етажи да са над нивото на околната среда или улицата. Така   къщите и  стълбището до входа трябва да са по- широки и удобни за изкачване, а площадката пред вратата,която е добре да бъдат от типа врати при пожар да е достатъчно широка и осветена и покрита. В блоковете тези преходни стъпала са част от самата стълбищна клетка. В момент на икономическа нестабилност  в страната, много хора искат да променят функцията на приземните си  помещения. Тоест да ползват ги като   малки магазинчета, работилници или ателиета, но отварянето на такива  входове откъм улицата не е особено  препоръчително решение.  В българското строителство има предимно малки къщи,които обикновено имат само една входна врата  и заден вход.  Но не е желателно според Фън Шуй, тези врати да са срещуположни, тъй като се образува силно  неблагоприятно положение и “ци” влиза пред едната и веднага излиза през другата врата, без да остава в къщата.

При  фаза на самото проектиране на къщата, всичко може да  се поправи, но ако се нанасяте в нова, вече построена къща, в повечето случаи възможностите са ограничени. За Фън Шуй няма невъзможни неща. Той прилага принцип за корекция. Нужно е да има  хармонизация на средата. И в близост до входното помещения да има пожарогасители  и обслужването им да се следи през определен период от време. За Фун Шух спокойствието и сигурността в дома са от огромно значение и тези спасителни средства са задължителни. При случаите когато яма как да премахнете вратата, можете просто да сложите  непрозрачна преграда. За офиси и учреждения може да не се прави това, а да се следи дали вратите по срещуположните стени са точно 1  срещу друга. Поставянето на  огледало до всяка врата с цел постигане на  симетрия също е решение. Огледалото е често използвано средство за различни корекция, когато е на  лице врата, която  не е на мястото си.  Фън Шуй съветва подобни  врати да се държат винаги затворени. Както и ако спалнята ви има  баня и тоалетна и вратата на спалнята е срещу вратата на банята или тоалетната. При поставянето на огледала  отвътре на вратата и дори по останалите стени движението на „ци“ ще бъде по – голямо

HTML код на статия

Автор: amalker


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар