Производство на бензин и дизелово гориво

Бензинът и дизеловото гориво са най-популярните и най-разпространените видове течни горива, които се произвеждат на нефтена основа. И бензинът и дизеловото гориво намират широко приложение в транспорта като двигателни (моторни) горива. Нефтът е известен с високата си калоричност и развива голяма топлина при изгаряне в сравнение с други видове изкопаеми горива.

Съществуват няколко метода за получаване на бензин, дизел, керосин, масла и други продукти от суров петрол. Петролни продукти и течни горива могат да се произвеждат по два основни начина – чрез пряка дестилация на суров петрол и чрез тъй наречения крекинг. От своя страна крекингът бива термичен и каталитичен крекинг. По същество крекинга представлява дълбока преработка на нефта, като в процеса на тази преработка се променя химическата структура на нефта.

По своята същност пряката дестилация на суровия петрол представлява разделяне на суровината на отделни фракции, като всяка фракция има различна точка на кипене. Осъществяването на пряката дестилация става бавно и постепенно. В началото нефта се загрява до определена температура и в резултат на нагряването започва да се изпарява. Чрез специална технология парите се кондензират и се сортират. Получават се няколко отделни вещества, които се наричат дестилати на горивото. При процеса се формира също и остатъчен продукт – мазутен остатък, който се използва в химическата промишленост за производство на машинни масла.

При крекинга процесите протичат с много по-голяма бързина. Самата дума крекинг подсказва, че става дума за разделяне, разбиване, разкъсване на суровината. Каталитичния крекинг представлява разлагане на суровината на фракции, като в процеса участват специални вещества – катализатори. В качеството на катализатори се използват неорганични киселини. При термичния крекинг високомолекулярните въглеводороди се разбиват на по-леки фракции под въздействие на висока температура и високо налягане. При термичния крекинг суровината се загрява до температура от 600 градуса по Целзий – при тази температура въглеводородните молекули на нефта започват да се разделят. И при каталитичния и при термичния крекинг се въздейства върху химичния състав на нефта, като напълно се променя структурата на въглеводородите. Висококачествените бензини, а също и самолетното гориво – керосин, се получават по технологията на крекинга.

При двигателите с вътрешно горене най-често се използват тъй наречените леки петролни продукти, т.е. петролни продукти, които имат температура на кипене от 35 до 195 градуса по Целзий. Такъв продукт е например бензинът. Когато температурата се повиши до 390 градуса по Целзий, от нефта се получават принципно различни течни горива, към които се числи и дизеловото гориво. Наименованието на този тип гориво не е случайно – то е пряко свързано с този тип двигател, в който се използва този петролен продукт, а именно – дизеловия двигател.

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Производство на бензин и дизелово гориво, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар