Промени, които могат да се направят след сключване на „Гражданска отговорност”

Застраховка „Гражданска отговорност” представлява договор, който урежда задълженията към трети страни. Правото определя този вид договори като алеатоарен. Това означава, че при сключването на договора за „Гражданска отговорност” не се знае дали ще възникне задължение за застрахователя. Договорът има определена продължителност, която е упомената в полицата. В застраховката са въведени и други данни, като името на компанията и физическото лице, както и информация за превозното средство.

Понякога възникват промени, които могат да се въведат в застрахователния договор. Текстовете на закона предвиждат какви могат да бъдат промените. Най-общо казано има три посоки, в които „Гражданската отговорност” може да бъде променена. Клиентът на застрахователната компания може да прекрати действието на договора. Промени по полицата могат да се въведат, когато се прехвърлят правата на договора, както и при желание от страна на клиента да се разшири покритието на застраховката „Гражданска отговорност”.

 

Условия за прекратяване на „Гражданска отговорност”

На територията на България застраховката „Гражданска отговорност” е задължителна. Това означава, че застрахователният договор може да бъде прекратен само при определени услови, които са разписани в нормативните актове на закона. Освен, че клиентите могат да изчакат края на договора, те могат да докажат и загуба на застрахователен интерес. Това се проявява при два случая. В единият случай е възможно прекратяване на регистрацията на автомобила.

Същността на застраховка „Гражданска отговорност” изисква притежанието на превозно средство. Това означава, че при липсата на такова няма застрашена трета страна, която да има нужда от обезпечение.

Освен това, застраховка „Гражданска отговорност” може да се прекрати преждевременно, заедно със смяната на регистрацията на моторното превозно средство. В случай, че автомобилът на клиента на застрахователната компания е с нов собственик, то задължението за продавача отпада. Освен това, в правата на купувача е да прекрати договора, без да дава допълнителни обяснения за действията си.

 

Прехвърляне на „Гражданската отговорност”

В случай на промяна на застрахователния интерес правата по застрахователния договор могат да бъдат прехвърлени. Това обикновено се случва при покупко-продажба на автомобила. Има определени условия това да се случи. Клиентите, които искат да направят тази промяна в застраховката „Гражданска отговорност”, трябва да подготвят някои документи.

 

Разширяване на покритието

Застраховка „Гражданска отговорност” има покритие на територията на нашата страна, както и в страните от Европа. Това е параметър, който не се променя в зависимост от местоположението на превозното средство.

Застрахованото лице може да промени обхвата на полицата си за „Гражданска отговорност” по всяко време на договора. Това е така наречената Зелена карата. Тя дава на клиентите повече сигурност, когато се намират зад граница.

 

Промени в лимитите на отговорността

Застраховка „Гражданска отговорност” има задължителен характер. Законодателят е преценил, че има задължителен минимум, който всеки клиент трябва да заплати. Никой не може да избере лимит на отговорност под този праг. При необходимост клиентите могат да договорят специални условия за този параметър на застраховка „Гражданска отговорност”.

Промени в обхвата на поетите рискове

 

В тази клауза отново може да се говори само за разширяване на обхвата на „Гражданска отговорност”. По всяко време на договора клиентите могат да изберат по-голям обхват. За всяка промяна потребителите трябва да се свържат с компанията, която им предоставя услугата. Те трябва да говорят със своя застрахователен агент или брокер.

Най-бързо и лесно можете да сравните цените на различните застрахователи на сайтове като ezastrahovane.bg.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар