5-минутен гид в света на “Гражданска отговорност”

Дали можете да научите всичко, от което имате нужда за „Гражданска отговорност” в рамките на 5 минути? Естествено. В материала ще можете да прочетете повече за същността на застраховката, освен това ще представим и някои съвети, които могат да редуцират цената ѝ. Времето тече, така че започваме.

Какво е застраховка „Гражданска отговорност”?

В същността си „Гражданска отговорност” е застрахователен договор с алеаторен характер. Това означава, че при подписването на документите не се знае дали застрахователното събитие ще се случи. „Гражданска отговорност” е задължителна на територията на България, както и на повечето страни по света.

Застрахователният договор се сключва между две страни – застрахователна компания или брокер и заинтересованото лице. Предмет на полицата са щетите, които могат да възникнат за трети страни, вследствие на настъпване на застрахователното събитие. Тогава застрахователят се задължава да поеме тези разходи в рамките на някакво покритие. Тук са включени материални и нематериални щети. Покритието на полицата зависи от застрахователната премия, застрахователната компания и много други фактори.

Както всеки друг договор и „Гражданска отговорност” има определен срок. Обикновено той е една година. В някои случаи застраховката се сключва за минималното разрешено от закона време, което е един месец. Негов обект са транзитно преминаващите през страната превозни средства.

Практиката е наложила два основни начина на плащане за застраховка „Гражданска отговорност”. Някои потребители предпочитат да платят цялата сума на една вноска. Други, които имат ограничен бюджет, предпочитат да внасят малка сума за няколко месеца. Независимо от начина на плащане, който е избран от потребителя, застраховката „Гражданска отговорност” остава в сила.

Някои бързи съвети за покупка

Добрата сделка за застраховка „Гражданска отговорност” обикновено е плод на добро проучване на пазара. Застрахователният бранш е силно конкурентен, затова потребителите могат да се радват на много добри услуги и застрахователни продукти за парите, които инвестират. Цената на застраховка „Гражданска отговорност” зависи от много фактори. Някои от тях потребителите могат да променят, други не.

Застрахователните компании и брокери използват много статистически данни за пътните произшествия и поведението на шофьорите. По този начин те изграждат формули, по които се образува цената. Фактори, над които не можете да влияете, са възрастта, пола ви, както и професията. Взима се предвид, дали автомобилът принадлежи на физическо или юридическо лице. Освен това населеното място, в което се управлява превозното средство, също има значение за преценяването на щетите.

Най-важният фактор за застрахователите е поведението и шофьорското досие. Потребителите, които нямат нарушения на правилника за последните години, могат да се надяват на максимално ниска цена за „Гражданска отговорност”.

Потребителите, които имат изградени отношения с някоя застрахователна компания, може би не трябва да се отказват. Застрахователите оценяват лоялността и ще направят всичко възможно, за да осигурят най-ниската цена, за да изберете отново тях. Още веднъж, пазарът е много конкурентен.

В случай, че сте нов шофьор и ще сключите „Гражданска отговорност” за първи път, можете да разгледате всички оферти. Има сайтове, които ще дадат възможност да сравните няколко оферти, от които сте заинтересовани. По този начин, потребителите могат да намерят точния баланс между покритие и застрахователна премия.

При такава ситуация може да се използва моментът да се сключат две застраховки на куп. Обикновено комбинацията на „Каско” с “Гражданска отговорност” води до редуциране на цената на едната застраховка значително.

За повече информация, посетете ezastrahovane.bg

HTML код на статия

Автор: ezastrahovane


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар