Влакът Септември – Велинград ( част 1 )

Както всяка планина , така и Родопите не се особено лесни за прокарване на пътища и създаването на пътна мрежа между населените места в нея. Причината за това се тесните дефилета и почти отвесните скали , които ги ограждат.  Трудната достъпност е една от основните причини за тяхната слаба урбанизация и откъснатост от света, особено в предходните столетия. Със развитието на индустрията и технологиите, човек все пак е успял да намери начин да прокара пътища и на най-непроходимите места. Там където преди е имало само кози пътеки и трудно са се превозвали дори товари с коне, сега вече има удобни пътища , чрез който планината може да бъде прекосена за няколко часа. Преди почти столетие обаче, автомобили в България е имало само няколко, а за асфалтирана извънградски пътища не е можело да става и дума. В онези години под изграждането на пътна инфраструктура се разбирало изграждането на железопътна такава. Това е било от огромно значение за развитие на стопанството и дори за изграждане на държавността като цяло, тъй като вече бързо били превозвани огромни количества стоки, товари и хора, което е спомогнало за по –бързото изграждане на институции особено в Източна Румелия и Родопите, който се включват в границите на Княжество България през 1885 г.  В началото на миналия век с приоритет са били изграждането на връзки между големите градове на Царство България, между София, Пловдив, Стара Загора и Бургас в южната част , а в северната между Варна , Русе, Търново и София.  По този начин се е постигнала покритие на основната част на страната и населението. Влакът се е превърнал в най – бързият начин за придвижване между населените места. Много голямо значение е имало изграждането на тези връзки и към по- отдалечените райони, трудно е да се повярва но много от хората живеещи в селата около Велинград не слизат повече от веднъж месечно до града в пазарен ден, а може да си представите каква е била ситуацията преди 100 година, когато дори не е имало път и затова железницата може да бъде разглеждане не само като икономически или транспортен източник, но и като важен социален фактор, тъй като в много от селата училищата са до 8 клас и за гимназиално образование трябва децата да се запишат във Велинград. Тъй като Велинград е и общински център , тези връзки стават още по –важни – редица услуги могат да бъдат извършени само в града – нотариални, административни, правни, а също така и здравни, тъй като се посещават само планово и при възникването на по-сериозен здравословен проблем се налага отиване и лечение в града.

Втора част тук

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар