История на клинична психология

В предисторията на клиничната психология са положени психологически изследвания на френски и руски психиатри от края на XIX век. През XX век са проведени многобройни проучвания въз основа на физиконеврологичния иститут.
Важна роля в развитието на клиничната психология като наука е идеята на Виготски, който е доразвил в общата психология.

Участъци от клинична психология

Категории Клинична психология включва:

психологията на болни хора;
психология терапевтично взаимодействие;
норма и патология на умствената дейност;
психологията на девиантното поведение;
психосоматиката, а след това има проблеми, свързани с физически увреждания;
неврология или причините за неврози.

Патопсихология и клинична психопатология

Патопсихологията се занимава с нарушения на човешката психика, разстройствата на адекватното възприемане на света, дължащи се на заболявания на централната нервна система. Патопсихологията е изучаване модели на разпадане на психичните процеси при различни заболявания (болести), както и факторите, допринасящи за създаването на ефективно лечение.

Практическите задачи на анормалната психология е да се анализира структурата на психичните разстройства, за да се установи степента на намаляване на умствените функции, диференциална диагноза, изследването на личностни черти и проучване на ефикасността на терапевтични интервенции.

Има разлика между психопатология или психиатричен преглед на лице, по отношение на методите на психологията и психопатологията, който смята за човешката психика по отношение на класификация на болестите и психиатрията. Клиничната психопатология изследва, разкрива, описва и организира прояви на психичните функции, психопатологията има същите психологически методи за разкриване характера на структурата и особеностите на психичните процеси, водещи до наблюдавани в клинични нарушения.

Невропсихология

Невропсихология – обширна научна дисциплина, която изследва ролята на мозъка и централната нервна система в умствените процеси, засягащи въпроси като психиатрия и неврология и философията на ума, когнитивната наука и изкуствени невронни мрежи.

Съветската школа за невропсихология е основно ангажирана в изучаване на причинно-следствените връзки между мозъчните лезии, тяхното локализиране и промени на умствените процеси. Нейната задача е да се проучат умствените функции, произтичащи от увреждането на мозъка, мястото на анализа на лезията и въпроси за възстановяване на нарушени умствени функции, както и развитието на теоретични и методологични проблеми на обща и клинична психология.

Водещата роля в създаването на невропсихология като независима дисциплина изигра съветски учени Лурия и Виготски, чиито изследвания са международно признати.
Психосоматиката
Основна статия: Психосоматиката

Психосоматиката изследва проблемите на пациентите соматични разстройства в началото и по време на което играе важна роля, психологически фактор. Обхватът на психосоматична включва въпроси, свързани с рак и други сериозни заболявания (известие за диагнозата, психологическа помощ, подготовка за операция, рехабилитация и т.н.) и психосоматични заболявания (с опит от остра и хронична травма, проблеми включват симптоми на коронарна болест на сърцето, улцерозен заболяване, хипертония и нарушения, невродермит, псориазис и астма). В рамките на клинична психология се разграничават психосоматични симптоми и психосоматични явления.
Психологически корекция и психотерапия

Психологически корекция или психо-корекция свързана с особеностите на помощ на болния. В този раздел се следи развитието на психологическите основи на психотерапията, психологическа рехабилитация като система от медицински и психологически дейности, насочени към възстановяване на лично социално положение от различни медицински, психологически, социални и образователни дейности, умствена хигиена като наука за опазване и поддържане на психичното здраве или набор от мерки за превенция на психичните разстройства, както и медицински и психологични прегледи (преглед на увреждане, съдебно-психиатрична експертиза, психологическо изследване на военните).

HTML код на статия

Автор: iivanov180


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар