Какво е ISO 9001

Безспорно е, че ISO 9001 е най-популярният стандарт за управление на бизнеса в света. Стандартният ISO 9001 определя стандартите, процедурите и процесите, прилагани от дружеството в почти всички дейности.

 

Стандартът ISO 9001 не е спецификация на продукта, но по стандартизация процедури. Това е бизнес организация, която се занимава със стандарти за качество.

 

За кого?

 

Стандартният ISO 9001: 2008, е за универсална употреба във всички видове организации в бизнеса. Въпреки това, оформен по различен начин, за да се приложи във всеки един случай, в зависимост от размера на компанията и сектора не дейност.

 

ISO сертифициране на качеството 9001

 

Какво е?

 

Сертифициране, че метода за администрация на качеството в една компания, която е в съответствие с изискванията на образеца ISO 9001: 2008.

 

Как да удостовери бизнес?

 

Инспекцията по сертифициране на метода за администрация на качеството се извършва от независим нотифициран сертифициращ орган. След успешна проверка се издава сертификат ISO 9001: 2008 на фирмата.

 

Колко е дълъг?

 

Сертификатът е валиден за срок от три години след първото му публикуване. За следващите две години се извършва годишно наблюдение, проверка от сертифициращия орган. След подновяването на тригодишния се инспектира и преиздава сертификата (ако са спазени съответните изисквания), считано за следващите три години, след горните процедури на периодични прегледи за наблюдение. Имайте предвид, че броят и честотата на проверките зависи от размера, обхвата, сложността на дейността и различни съоръжения на едно предприятие.

 

Какви са предимствата за бизнеса?

 

Изискванията на стандарта допринася за:

 

По-добра организация и управление на фирмата

– Разработване на бизнес политика и цели за настоящето и бъдещето

– Оптимизация на организационната структура

– Оптимизиране на работата на цялата работа “един по един”, реализиран в бизнеса

– Създаване и функциониране на общи стандарти на труд за всички, занимаващи се с ясна и документирана персонал

 

Подобряване на качеството на предлаганите услуги за повишаване на удовлетвореността на клиентите

Прилагане на качеството система за контрол при изпълнението на производствените процеси с целево за доставка в съответствие качествени продукти.

Подобряване на сътрудничеството с клиенти – доставчици чрез установяване на определена и общоприети правила.

Развитие и ангажираност на персонала чрез непрекъснато обучение и информация

Отстраняване на проблеми

Прилагане на система за подобряване чрез ноу-хау, произтичащи от установените проблеми.

Намаляване на окончателните разходи за дейността (въпреки разходите за разработване и поддържане на системата), в резултат на по-добрата организация и рационално управление на ресурсите

Подобряване на имиджа на компанията на пазара и насърчаване на средствата за сертифициране.

Силно конкурентно предимство за пускането на пазара на бизнес

Увеличение на оборота и печалбата

 

Нарастващите нужди и клиентско потребителско търсене в момента е в основата на стратегията и политиката на всяко предприятие, което иска устойчивост. Системи за управление на съвременните изисквания следователно са предназначени за постигане на баланс между силен растеж и стабилност на бизнеса с изискванията на клиента – Защита на потребителите и печалбата.

HTML код на статия

Автор: cies


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар